Član Parlamentarnog odbora Denis Zvizdić je izjavio novinarima da je rezultat sastanka da je poslije pet godina usvojen Poslovnik o radu, sa kojim je saglasan i Odbor Evropskog parlamenta.

- Jako važna stvar jeste da smo konstituiranjem Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i usvajanjem Poslovnika o radu, o načinu glasanja, usvajanjem preporuka, riješili jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za BiH - naveo je Zvizdić.

Dodao je da to je još jedan iskorak na putu BiH ka evropskim integracijama i još jednom vrlo jasno pokazano opredjeljenje da BiH u budućnosti bude članica EU.