Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić razgovarao je danas u Istanbulu s ministrom za evropska pitanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske sir Alanom Duncanom.

Razgovarali su o aktuelnoj ekonomskoj i političkoj situaciji u BiH i o jačanju saradnje kroz podršku regionalnoj saradnji, stabilnosti i ekonomskim i socijalnim reformama.

Predsjedavajući Zvizdić se zahvalio na podršci Ujedinjenog Kraljevstva Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Rekao je da razvoj odnosa između BiH i Ujedinjenog Kraljevstva u narednom periodu treba da ima naglasak na jačanju ekonomske saradnje, prije svega kroz privlačenje investicija.

Predsjedavajući Zvizdić je istaknuo zahvalnost za britansko-njemačku inicijativu koja  je dinamizirala proces EU integracija Bosne i Hercegovine.

Sastanku su prisustvovali ambasador BiH u  Republici Turskoj Bakir Sadović, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Turskoj sir Dominick Chilcott.