U odgovoru se ističe da Evropska unija već poduzima niz mjera u cilju realizacije pomoći regionu zapadnog Balkana.

- Do sada je apel već rezultirao odlukom Evropske komisije o dodjeli zemljama zapadnog Balkana 38 miliona eura pomoći za zaštitnu opremu i medicinske uređaje, a zemljama zapadnog Balkana je odobreno i učešće u programu zajedničke javne nabavke zaštitne medicinske opreme, koji je organizovala Evropska komisija – saopćeno je iz Zvizdićevog kabineta.

U saopćenju se navodi da je, pored toga, Evropska komisija odlučila preusmjeriti već alociranih 374 miliona eura iz IPA fondova za ekonomski oporavak zemalja zapadnog Balkana, što je također jedna od traženih mjera iz apela.

- Predsjedavajući Zvizdić je informisan da će 21. aprila biti održana sjednica Odbora Evropskog parlamenta za međunarodnu trgovinu (INTA) na kojem će biti razmotrena mogućnost uključivanja regiona zapadnog Balkana u EU+ šemu dozvole izvoza, što je još jedan važan korak proizašao iz apela upućenog 25. marta  ove godine – navodi se u saopćenju.