Kontaktirali smo Centralnu banku BiH želeći saznati šta je u pitanju. Dobili smo sljedeći odgovor. 

- Shodno Odluci o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni  Hercegovini od 29. augusta 2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini od 29. novembra 2018. godine, jasno je i nedvosmisleno definisano u članu 9. stav 4. Odluke da "svi korisnici podataka iz ove odluke podatke i izvještaje iz Jedinstvenog registra računa mogu koristiti samo za vlastite potrebe i ne mogu ih koristiti u druge svrhe niti dalje distribuirati, izuzev Centralne banke i banaka".

Centralna banka Bosne i Hercegovine će poduzeti radnje u cilju utvrđivanja da li korisnik podataka postupa suprotno odredbama navedene Odluke. U slučaju detektovanja aktivnosti koje nisu u skladu sa Odlukom, CBBiH će poduzeti potrebne mjere, u skladu sa svojim ovlaštenjima. Napominjemo da spomenuti poslovni portali ne predstavljaju servise CBBiH, niti CBBiH ima bilo kakve veze s poslovanjem istih, te u skladu s tim nismo upoznati s njihovim načinom ostvarivanja profita - saopćili su iz CBBBiH.

Poslovni portal akta.ba donedavno je u svojim uslugama nudila i dobijanje izvještaja od CBBiH.

- Ne nudimo više, mi smo povukli tu opciju. Novi Zakon o platnom prometu FBiH predviđa da će se time baviti CBBiH, Finansijsko-informativna agencija i komercijalne banke - kazala je Azra Atagić-Ćatović, direktor portala akta.ba.