Zbog toga je u ime zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH zastupnica Kenela Zuko podnijela Inicijativu za provođenjem analize u oblasti obrazovanja u FBiH u organizaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koja će sadržavati konkretne prijedloge za unapređenje sistema odgoja, obrazovanja i nauke u FBiH.

Djeca nisu matematički educirana 

- S obzirom na to da imamo neusklađenost, odnosno, neharmoniziranost u obrazovnom procesu, kada je riječ o nastavnim planovima i programima, mi tražimo od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da uradi jednu analizu koju će od kantona tražiti po pitanju kurikuluma i nastavnih planova i programa. Svjesni smo PISA (Međunarodni program procjene učeničkih postignuća) rezultata koji su nam pokazali da nam djeca nisu dovoljno educirana, ni načitana, ni matematički nisu dobro educirana. Na ime tih rezultata sam smatrala, i Klub SDA je smatrao tako, da trebamo uraditi tu analizu i na ime toga donijeti određene zaključke u smislu da ne mogu kantoni donositi neke mimo ustava i mimo zakonskih procedura planove, nego se moraju uskladiti, harmonizirati - kazala nam je Zuko.

U inicijativi se podsjeća, da u skladu sa ustavnim okvirima, sistemi predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, kao i visoko obrazovanje su u Federaciji u nadležnosti kantona, s tim da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima koordinirajuću ulogu, kojom osigurava adekvatnu usklađenost sistema odgoja, obrazovanja i nauke.

- Međutim, već duže vrijeme izostaje čak i minimalno koordiniranje unutar sistema odgoja, obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, što se reflektira na vrlo različita i nerijetko međusobno isključujuća zakonska i podzakonska rješenja kojima su uređene oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, kao i oblast visokog obrazovanja i nauke u FBiH. Isto se odnosi i na nastavne planove i programe u osnovnim i srednjim školama u FBiH koji su vrlo raznoliki, a nerijetko i međusobno vrlo neusklađeni, čak i u elementarnim aspektima. Isti se problem javlja i kad su u pitanju tekući ili planirani procesi reforme kurikuluma i odgojno-obrazovnih sistema u FBiH, u kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke praktično nema nikakvu stvarnu ulogu - stoji u inicijativi i dodaje:

Svaki drugi bh. 15-godišnjak funkcionalno nepismen 

- Sve ovo prijeti potpunim raspadom sistema odgoja, obrazovanja i nauke u Federaciji i već ima negativne posljedice na kvalitetu odgoja, obrazovanja i nauke u ovom entitetu, pri čemu ovako decentraliziran i neuređen sistem odgoja, obrazovanja i nauke u FBiH otežava mobilnost i prohodnost kroz odgojno-obrazovne sisteme učenicima i studentima u Federaciji.

Prema rezultatima PISA istraživanja iz 2018. godine svaki drugi bh. 15-godišnjak, dakle njih 50 posto, funkcionalno je nepismen iz matematike, čitalačke pismenosti i pismenosti iz prirodnih nauka. Dodatni alarm za bh. vlasti su i rezultati TIMSS 2019 istraživanja koji pokazuju da svaki četvrti učenik, dakle njih 25 posto, koji pohađa četvrti razred osnovne škole, ne doseže ni minimalan nivo postignuća iz matematike i prirodnih nauka.