Kandidat SDA za gradonačelnika Goražda je Mirsad Žuga, bivši zamjenik ministra finansija BiH i aktuelni zastupnik u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona (BPK). U intervjuu za Faktor Žuga je govorio o motivima za kandidaturu, očekivanjima, te o idejama i planovima za dalji razvoj tog grada.

Šta vas je podstaklo da se kandidujete i dijelite li optimizam vrha vaše stranke da ćete biti pobjednik u utrci za gradonačelnika Goražda?

- Vrijeme je za promjene u Goraždu. Da ne dijelimo taj optimizam, ne bi ni ulazili u ovu kampanju. Stvarno mislim da je, nakon toliko mandata, vrijeme da SDA kao najveća stranka u BiH, a i na području BPK, ima svog gradonačelnika i mislim da ćemo se ovaj put potruditi da tako i bude.

Kakva je reakcija građana na vašu kandidaturu, ali i na ostale kandidature? Mogu li se već prepoznati favoriti?

- Mislim da je još uvijek rano o tome govoriti, ali mislim i da generalno ljudi žele promjene. Aktuelni gradonačelnik je imao priliku da pokaže u ova tri mandata ono što je mogao da uradi i mislim da ono što nije urađeno treba preuzeti neko drugi. Mislim da je naročito u ovom posljednjem mandatu bilo mnogo stvari koje se nisu uradile, a koje su obećavane, i mislim da se to mora popraviti. Najbolje rješenje bi bilo da najveća stranka, koja ima i najveći broj vijećnika, zastupnika u Skupštini BPK i premijera, ima gradonačelnika. Nadam se da će tako i biti. Naše članstvo sa terena je predložilo mene, prihvatio sam tu kandidaturu.

Da li ste imali nekih dilema pri prihvatanju kandidature?

- Iskren da budem, prije dolaska rezultata sa terena nisam ni razmišljao o kandidaturi. Kada su se ljudi izjasnili, onda sam odlučio prihvatiti kandidaturu. Nadam se podršci, a drago mi je što je Halid Genjac iskazao podršku i iskreno se nadam podršci, ne samo centrale i članstva SDA već i svih građana Goražda.

Šta je ono što vi lično, ne kao kandidat već kao građanin, zamjerate aktuelnom gradonačelniku?

- Mnogo je stvari koje Goraždu nedostaju. To su rješavanje sanitarne deponije, rješavanje problema vodosnabdijevanja jer stalno imamo nestanke vode. Goražde nema bazen, a odavno stoji da se to mora rješavati. Zatim rješavanje problema sa dvoranom, problema sa Gradskom tržnicom, te jednostavno uljepšavanje grada. Postoji mnogo projekata koji su najavljeni, pa su zaustavljeni. Budžet Goražda je ograničen, ali neke se stvari mogu napraviti. Ako napravimo projekte i krenemo u traženje sredstava, može se mnogo toga napraviti.

Imate li neke ideje, pored akutnih problema sa kojima se suočavaju građani Goražde, drugačije ideje koje bi mogle unaprijediti život u Goraždu?

- Ideja koju sam ja i kao zastupnik u Skupštini BPK predlagao je da okupimo sve ljude iz Goražda koji su u dijaspori, da pokušamo iskoristiti njihov potencijal za otvaranje novih radnih mjesta, da sa njima dijelimo njihova iskustva, da jednom godišnje imamo forum sa tim ljudima, odakle ćemo crpiti ideje. Turizam je naša šansa. Moramo se pripremiti za otvaranje brze ceste od Sarajeva prema Goraždu, da kada ona bude funkcionalna mi imamo kapacitete za razvoj turizma. U Goraždu je trenutno zastoj na svim poljima. Potrebni su novi ljudi da stvari pokrenu. Zaista mislim da su tri mandata dovoljna da neko pokaže šta može i da je vrijeme za nove snage, nove ideje i nova rješenja. Mi radimo na našem programu, mnogo je tu ideja, konkretnih prijedloga rješenja i sve ćemo to prezentirati građanima u narednom periodu.

U prošlom mandatu ste bili zamjenik ministra finansija BiH, trenutno ste kantonalni zastupnik. Koliko vam iskustva i poznanstva sa drugih nivoa vlasti mogu olakšati obavljanje gradonačelničke dužnosti, ukoliko budete izabrani u novembru?

- Ja sam prije ulaska u politiku 15 godina radio u bankarskom sektoru. Bio sam u više banaka, vodio sam filijale, tako da i to iskustvo pomaže. Iskutvo zamjenika ministra finansija je značajno jer sam ostvario kontakte sa svim bitnim ljudima na nivou BiH, ali i mnogo šire, te sa raznim agencijama. Za sve veće projekte sa kojima Goražde aplicira je potrebno proći federalni ili državni nivo i moje poznavanje sistema, zvaničnika i operativaca može značajno pomoći, kao i moja poznanstva širom svijeta koja sam stekao vodeći neke procese. To je osnovna stvar koja mi daje za pravo da se kandidujem i da imam kvalitet više u odnosu na oponente.

Već se zna i ko su vaši oponenti. Jeste li prepoznali neke njihove ideje koje bi mogle koristiti građanima?

- Koliko ja znam, imaju još tri kandidata. Svaki čovjek ima neku svoju ideju. Da li je ona dobra i da li je ona provodiva, to bi se trebalo u praksi pokazati. Ja u njihovim istupima nisam prepoznao neke značajne ideje od kojih bi građani mogli imati korist. Mnogo je ideja koje je aktuelni gradonačelnik obećavao, ali ih nije realizirao.