Izradom Registra boraca za Kanton Sarajevo kompletiran je registar boraca za sve kantone,  odnosno, uspostavljen kompletan registar pripadnika oružanih snaga, od jednog dana provedenog u oružanim snagama do maksimalnih 52 mjeseca. To do sada nikada nije bio slučaj.

U Registru stoji da je u Prvom korpusu Armije RBiH bilo 81.575 osoba. Od toga 74.195 je bilo u Armiji RBiH, a 7.370 u MUP-u RBiH. U pripremi za odbranu u Zelenim beretkama je bilo 11.428, od kojih je u Armiji RBiH ili MUP-u RBiH nastavilo 11.397.

Certifikate je dobilo 75.221 osoba.

U Hadžićima je bilo 6.046 boraca, Ilidži 9.041, Ilijašu, 3.690, Trnovu 1.123, Vogošći 4.731. U Starom gradu 9.695. Novom Sarajevu 13.203, Novom gradu 21.845, a općini Centar 12.201.

Do 365 dana u Oružanim snagama RBiH je učestvovalo 11.956, od jedne do dvije godine 10.387, od dvije do tri godine 12.521, od tri do četiri godine 28.967, a više od četiri godine 17.727 boraca.

Ličnu invalidninu prima 8.991 ratni vojni invalid, a porodične invalidnine 10.113, dok novčane naknade za nosioce najvećih ratnih priznanja prima 911 osoba.

Podsjećamo, za sada Registar mogu koristiti institucije, a demobilisani borci već odavno traže da se Registar javno objavi s imenima i prezimenima i time bude na  uvidu svima. Njihov prijedlog je i ugrađen u tekst zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Međutim, još uvijek je neizvjesno kada bi zakon mogao biti i donesen.