Taj zrak zapravo je inertni plin – dušik (nitrogen, azot) bez boje, mirisa i okusa koji se koristi tokom procesa pakiranja za uklanjanje "zraka", a posebno kisika.

Kisik je vrlo reaktivan, a to znači da se voli spajati s drugim molekulama, što rezultira kvarenjem hrane ili gubitkom svježine.

Korištenjem dušika za izbacivanje kisika u vrećicama grickalica produžuje se rok trajanja, a kvalitet hrane se zadržava.

Dušik se može koristiti u gotovo svakom dijelu proizvodnog procesa u prehrambenoj industriji. Neki primjeri su mljevenje, punjenje, flaširanje i čišćenje sirovina.

No najčešća primjena dušika, pri proizvodnji grickalica - čipsa, smokija..., je upravo tokom procesa pakiranja.