Kako je saopćeno, na Općim izborima 2. oktobra građani Bosne i Hercegovine će moći glasati u 19 ambasada i konzulata i dva počasna konzulata, odnosno na 21 lokaciji širom svijeta.

Na lokalnim izborima 2020. godine glasanje je organizirano na šest lokacija.

- Ove godine imamo značajno povećanje, i nadam se da će to rezultirati i boljim odzivom birača što će svakako doprinijeti jačanju demokratije - navedeno je.