- Trenutno imamo bolovanja od 54 mjeseca, 58 mjeseci, što znači da su to već četiri i po godine da su pacijenti bolesni u kontinuitetu - kaže za TVCG Vukosava Pejović, iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

I u Fondu kažu da ima sumnji na moguće zloupotrebe bolovanja.

- Najčešće ljudi koji su skloni da zloupotrebljavaju su otprilike oni koji su u nekoj reorganizaciji raspoređeni na neko mjesto koje im ne odgovara, ili im ne odgovara novi menadžment ili neka situacija možda na poslu, e onda im je najlakše da odu na bolovanje - navodi Pejović.

Upravo smjena menadžmenta u kompaniji Plantaže, donijela je još spornih bolovanja. Iz tog preduzeća obratili su se nadležnima.

- Da se ispita postojanje eventualne zloupotrebe bolovanja, odnosno privremene spriječenosti za rad, kako pojedinih članova bivšeg menadžmenta tako i zaposlenih koji su neprekidno ili sa manjim prekidima već nekoliko godina na bolovanju. U nekim slučajevima radi se i o bolovanjima koja traju čak osam godina - kaže je Marija Gašović, portparolka kompanije 13. juli - Plantaže.

Bojan Jovović iz Privredne komore, kaže da poslodavac može da pokrene postupak kontrole bolovanja pred Komisijom za kontrolu kvaliteta stručnog rada.

- Ipak ova kontrola je bazirana isključivo na formalno-pravnom postupku i ne bavi se zdravstvenim stanjem osiguranika. Ovo ima za posljedicu ogromne gubitke zbog uplate doprinosa zaposlenima koji su na tzv. bolovanju - poručuje Jovović.

Ukoliko poslodavac, kaže Jovović, utvrdi zloupotrebu, može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, bez disciplinskog postupka. Određene mjere, najavljuju i iz Plantaža.