Sud je Bilbiju i Adamovića proglasio krivim za nečovječno postupanje prema civilima u Bukviku, a oslobodio ih je zajedno sa prvooptuženim Rankom Babićem optužbi za ubistvo, mučenje i prisilni nestanak.

Oni su bili optuženi za zločin protiv čovječnosti, a Vijeće je u presudi prekvalifikovalo djelo u ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

- Vijeće se uvjerilo da je postojao širok i sistematičan napad na tom području, ali nije moglo zaključiti da su optuženi znali za taj napad i zbog toga je izreklo presudu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva - kazala je predsedavajuća Vijeća Mira Smajlović.

Suđenje im je počelo u martu 2019. godine.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.