Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), uputio je jučer u parlamentarnu proceduru inicijativu i prijedloge izmjena 18 od 95 članova osnovnog teksta Zakona o VSTV.

Jučer je u Sarajevu održana debata "Pravo na pravdu" koja je bila posvećena rješavanju ozbiljnih problema u provođenju zakona i vladavini prava u Bosni i Hercegovini, kao i stanju u pravosudnim i tužilačkim organima.

- U skladu sa preporukama i zaključcima sa ove debate, a posebno preporukama Reinharda Priebea, višeg nezavisnog pravnog stručnjaka Evropske unije, važno je istaći da Forum građana Tuzle, u suradnji sa Pravosudnom mrežom Bosne i Hercegovine i Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj već više godina bezuspješno pokušava implementirati inicijativu za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine - saopćeno je jutros iz Demokratske fronte.

Upravo iz tog razloga, dodaju, Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda PSBiH, uputio je jučer u parlamentarnu proceduru inicijativu i prijedloge izmjena 18 od 95 članova osnovnog teksta ovog Zakona koje su izradile navedene organizacije.

Prijedlozi preporuka sadrže:

- Odredbe o uvjetima i mandatima sudija i tužilaca;

- Odredbe o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca;

- Dodatne preporuke, koje se odnose na nadležnosti i ovlaštenja, posebno u smislu njihovog redukovanja u smislu prijenosa nadležnosti na vrhovne sudove entiteta i Apelacionog suda Brčko distrikta, te drugih sudova i tužilaštava različitih nivoa sudske vlasti.

 Sve navedeno bi trebalo predstavljati prvi korak u uspostavi sistema koji će garantirati vladavinu prava u BiH, ističe se u saopćenju.