-Tražili smo šta je to kohezioni faktor u regionu između svih nas. Mi smo svi pripadnici jednog plemena koje je na ovom prostoru autohtono 30.000 godina. "Ilirska zora" se zalaže da sačuva dobre odnose, tolerantnost i harmoniju življenja među svim etničkim grupama koje nastanjuju ilirski historijski prostor, kako bi ubuduće građani ovog prostora bili pošteđeni nemilih etničkih potresa - istakao je Žiško na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Kazao je da je Ilirizam svijest o pripadnosti ilirskog stanovništva Balkana zajedničkoj višekulturnoj realnosti.  Ilirizam predstavlja specifičnu svijest pripadnosti koja se odnosi na procese identifikacije balkanskog čovjeka sa zajedničkim teritorijem i historijskom sudbinom.

-Iliri se identificiraju manifestirajući bošnjačku, srpsku, hrvatsku, albansku, bugarsku, makedonsku, rumunsku, slovensku, talijansku nacionalnu pripadnost i ilirsku etničku pripadnost. Svojstvenost etno-kulturnih obilježja ilirske historijske teritorije čini kulturni habitat našeg zavičaja i predstavlja nezamjenjiv resurs i bogatstvo za projekt ekonomskog i kulturnog razvitka Ilirika – istakao je Žiško.

Naglasio je da su regionalni pokret "Ilirska zora" i Bošnjački pokret pronašli zajednički interes.

Predsjednik Bošnjačkog pokreta Sejfudin Tokić  potcrtao je da pokret insistira na stvaranju otvorenog, demokratskog političkog sistema bez prethodnih uvjetovanja bilo koje, a pogotovo nacionalne, poltičke, ideološke i vjerske prirode.

- Bošnjački pokret će se pritom bazirati na povijesnoj tradiciji tri najveća pokreta Bošnjaka u proteklih 200 godina koja su predvodili Husein kapetan Gradaščević, Mehmed Spaho i Alija Izetbegović. Strateške odrednice političkog programa Bošnjačkog pokreta predstavlja prijedlog nove bošnjačke politike koji su definirali svojim autorskim tekstom rahmetli akademik Muhamed Filipović sa grupom akademika i intelektualaca - kazao je Tokić.

Tokić je kazao da se "naš narod, naša država" možda nalazi u najvećim iskušenjima u proteklih stotinu godina i da pored otvorenih ataka iz manjeg bh. entiteta se negira i genocid.