Sa skupa je upućena poruka da pravde i mira nema bez kažnjavanja svih zločinaca i da se zločini počinjeni u tome gradu nikad ne smiju zaboraviti, kao ni zločini nad mladim djevojkama i ženama koje su prošle neviđene torture i poniženja.

Na zloglasnim mjestima na kojima su se desila silovanja bošnjačkih žena u Foči, na lokalitetima "Karamanova kuća" i sportska hala "Partizan", postavljene su biste i odata počast svim zlostavljanim i ubijenim djevojčicama, djevojkama i ženama u Bosni i Hercegovini.

Žene SDA BiH će i u budućnosti, kako je saopćeno, podržavati događaje kojima se želi skrenuti pažnja cjelokupnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti na stradanja bošnjačkog naroda u prošlosti.

Također, riječi ohrabrenja i podrška potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović Udruženju žrtava rata “Foča 92-95”, nije izostala ni ove godine.

- S nadom da se zločini kakvi su počinjeni tokom protekle agresije na našu državu, nigdje i nikome u svijetu neće ponoviti, poručujemo porodicama ubijenih i silovanih žena u Foči da nisu sami i da ćemo, skupa s njima, graditi put istine i pravde, kao važan preduvjet zajedničkog života svih naroda koji žive na ovim prostorima - ističe se u saopćenju Organizacije "Žene SDA BiH".

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji je Generalna skupština UN-a ustanovila 2015. godine, jeste preveniranje seksualnog nasilja u ratu i ukazivanja na značaj aktivnosti koje se provode s namjerom da se ti zločini potpuno iskorijene.