Vakufska direkcija Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (IZBiH) izdala je saopćenje za javnost povodom, kako navodi, "pokušaja instrumentalizacije rada Regionalne advokatske komore Sarajevo u ličnom interesu određenih članova Komore i nasrtaja na instituciju vakufa".

Vakufska direkcija podsjeća kako je ta komora 27. oktobra organizirala Okrugli sto o temi "Primjena Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH u radu Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu"...

- Naročito smo iznenađeni bili kada su pojedini advokati koji imaju predmete vezano za vakufe nastojali iskoristiti Advokatsku komoru i izvršiti pritisak na Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu da brišu terete koji su proistekli iz vakufske imovine, ili koji su vezani za vakufsku imovinu - navodi se u saopćenju, javlja MINA.

Kako se navodi, Zakon o stvarnim pravima FBiH i Zakon o zemljišnim knjigama FBiH jasno su odredili procedure brisanja tereta iz zemljišnih knjiga i "Zemljišnoknjižni ured ne smije podleći pritiscima pojedinih advokata koji imaju interes kod ovakvih postupaka da brisanje tereta vrše na osnovu podnošenja zahtjeva vlasnika nekretnine bez valjane isprave i bez saglasnosti pravne ili fizičke osobe u čiju korist je ustanovljen teret".

- Mukate (mukata je zakup vakufskog zemljišta koji je dolaskom Austro-Ugarske upisan u C list ZK izvadaka kao realan teret koji egzistiraju i danas) su realni tereti i kao takvi moraju uživati zakonsku zaštitu - navodi se.

Istovremeno, Vakufska direkcija Rijaseta IZBiH iznenađena je stavovima pojedinih advokata "da vakufi ne postoje u pozitivnom zakonodavstvu i obzirom da ne postoje, oni trebaju biti brisani iz zvaničnih evidencija", ocijenivši "kako je takav stav posljedica i nepoznavanja instituta vakufa kao imovine koja uživa prava i obaveze kao imovina ostalih fizičkih i pravnih osoba".

Vakufska direkcija smatra da se radi o "pokušaju do sada najvećeg udara na vakufe nakon završetka agresorskog rata. Ovakav način rada Regionalne advokatske komore Sarajevo nas vraća u period komunizma kada se na sve moguće načine vakuf uništavao"...

- Međutim, isto tako naglašavamo da su određeni napadi na vakufe rezultat i nepotpisivanja Ugovora između države Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u BiH, te da rješavanju ovog pitanja treba pristupiti što prije - ističe se u saopćenju.

Vakufska direkcija očekuje od sudova i zemljišnoknjižnih ureda da, kao i do sada, nastave raditi svoj posao u skladu sa zakonima i da iz zvaničnih evidencija ne dopuste brisanje vakufa.

- Također pozivamo ostale advokate da ne dopuste instrumentalizaciju rada Regionalne advokatske komore Sarajevo u ličnom interesu određenih članova Komore. Vakufska direkcija IZBiH je otvorena i spremna na saradnju sa svim institucijama u cilju poštivanja zakonskih propisa i vladavine prava, navodi se, između ostalog, u saopćenju ove direkcije.