Zemaljski muzej BiH: Hagada će se uskoro moći vidjeti dva puta sedmično

objavljeno: 20.02.2018. u 19:46

Francuska ambasada u BiH, u saradnji sa UNESCO-m, finansira obnovu i bolje obezbjeđenje prostorije Zemaljskog muzeja BiH u kojoj je pohranjena Hagada, kao i njenu bolju prezentaciju publici. 

Radovi su trajali nekoliko mjeseci, a inauguracija obnovljenog prostora održat će se u četvrtak, 22. februara.

- Realizacija projekta "Hagada, bliža vama" omogućit će Zemaljskom muzeju BiH čuvanje Hagade u boljim uslovima i prezentaciju prilagođenu publici. Nivo zaštite Sarajevske hagade od svjetlosti, promjena temperature i vlažnosti, ali i od požara ili krađe, značajno je podignut. Novi način prezentacije rukopisa uveliko smanjuje potrebu za rukovanjem originalom, što će doprinijeti njegovoj boljoj zaštiti- istaknuto je na zvaničnoj internet stranici muzeja.

Zahvaljujući ovim poboljšanjima, publika će moći vidjeti Hagadu dva puta sedmično, i to u periodima koji će uskoro biti objavljeni. Na ovaj način, Bosanci i Hercegovci ponovno će uživati u blagodetima ovoga vrijednog srednjovjekovnog jevrejskog rukopisa, a Zemaljski muzej BiH moći će privući više posjetilaca iz cijelog svijeta.

Francuska, UNESCO i Zemaljski muzej BiH također su poboljšali prezentaciju sadržaja Hagade. Postavka velikih ekrana omogućuje da se stranice Hagade virtualno pregledaju, a zahvaljujući sredstvima UNESCO-a, faksimil Hagade, u izdanju Zemaljskog muzeja BiH i uz novu studiju koja će nam otkriti nove do sada nepoznate podatke, bit će dostupan javnosti u narednih nekoliko mjeseci.

- Uz čuvenu Hagadu u sobi će biti izloženi važni i vrijedni predmeti iz našeg srednjovjekovlja, a neki od njih su prvi put izloženi i dostupni javnosti - naglasili su na Facebook stranici Zemaljskog muzeja BiH.