- Prijava je podnijeta radi otkrivanja izvršenog krivičnog djela uništavanja imovine koja je u vlasništvu FK Željezničar. Uz prijavu je dostavljen materijalni dokaz uništavanja jedne kapije i sistema ulaza na južnoj tribini. Nadamo se brzoj reakciji i sankcijama - saopćeno je iz Željezničara.

Stadion Plavih je u cijelosti pokriven videonadzorom.