Povodom novog sprečavanja Željeznica FBiH da obavljaju saobraćaj na relaciji Sarajevo - Bihać, a u vezi s migrantskom krizom, oglasili su se i iz ove kompanije. Njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti:

- Dana 09.11.2018. godine došlo je ponovo do nezakonitog zarobljavanja "BH voza"-714 u Bihaću od strane MUP-a USK i do nasilnog prekida odvijanja redovnog putničkog željezničkog saobraćaja na relaciji Bihać - Sarajevo. Prema navodima policije, riječ je o 146 migranata. Međutim, onemogućeno je putovanje i drugim putnicima, sa uredno kupljenim kartama, da nesmetano putuju na relaciji Bihać - Sarajevo.

O ovom postupanju pripadnika MUP-a USK, Željeznice FBiH nisu zvanično obaviještene. Iz tog razloga, Željeznice FBiH će podnijeti tužbu za nadoknadu štete od Vlade USK i podnijeti prijave protiv ministra i komesara MUP-a USK. Zahtijevamo hitnu intervenciju nadležnih organa i deblokadu "BH voza" u cilju uspostave redovnog željezničkog saobraćaja na relaciji Sarajevo - Bihać - Sarajevo.

Napominjemo da su Željeznice FBiH o ovom problemu migrantske krize u više navrata izvještavale Ministarstvo sigurnosti BiH, Vladu FBiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, MUP FBiH, MUP KS, Vladu USK-a, MUP USK-a i ostale nadležne organe i institucije i to:

- "Sigurnosni aspekti migrantske krize, zahtjev za pojačano prisustvo policije i osiguranje unutrašnjeg reda sigurnosti vozova i infrastrukture ŽFBiH" od 26.06.2018. godine;
- "Narušavanje sigurnosnih uvjeta i rizici migrantske krize, efekti na održavanje unutrašnjeg reda sigurnosti vozova i infrastrukture ŽFBiH" od 25.09.2018. godine.
- "Vanredni događaj zbog nasilnog prekida putničkog željezničkog saobraćaja na relaciji Bihać - Sarajevo" od 24.10.2018. godine.

I pored urgencija u kojima su ŽFBiH tražile pomoć od nadležnih organa i institucija, do sada nismo dobili odgovor o daljem postupanju u aktuelnoj situaciji u BiH. Zato su danas ŽFBiH ponovo izvjestile Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH i Federalnu upravu policije o aktuelnoj problematici.

Napominjemo da su za Željeznice FBiH nastupile materijalne i nematerijalne štete i bitno je narušena osnovna funkcija željeznica, a to je nesmetan i siguran transport roba i putnika.

Podsjećamo, u skladu sa važećim Zakonom o ugovorima o prijevozu u željezničkom saobraćaju, ŽFBiH imaju obavezu da putnike prevezu do uputne stanice vozovima koji su navedeni u javno objavljenom redu vožnje. Ova obaveza nastaje po osnovu zaključenog ugovora o prijevozu. Putnik je dužan prije započetog putovanja kupiti voznu kartu koja predstavlja dokaz da je zaključen ugovor o prijevozu. Po osnovu ovog ugovora željeznica ima svoje obaveze prema putnicima. Napominjemo da se odredbe Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom saobraćaju primjenjuju na odnose nastale iz ugovora o prijevozu putnika i stvari. U zakonu ne postoji druga kvalifikacija osim putnik koja je definisana kao lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prijevoz.

Osim toga, Željeznica nema pravo legitimisanja putnika osim za slučaj kada po osnovu indentifikacionog dokumenta ostvaruje pravo na određenu komercijalnu povlasticu. Također, Željeznica ne može uskratiti pravo prijevoza putnicima, osim ako to nije predviđeno posebnim propisima ili odlukama nadležnih administrativnih organa.

ŽFBiH traže hitno djelovanje nadležnih organa i institucija u iznalaženju sistemskog rješenja o gore navedenim problemima, a u cilju redovnog i sigurnog odvijanja željezničkog saobraćaja na ovoj relaciji, kao i smjernice za dalje postupanje ŽFBiH u uvjetima migrantske krize.