Za vršioce ovih dužnosti su, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Jadranko Stojkić,Nisvet Mujanović, Dalfina Bošnjak, Ibrica Čevra, Jasmina Hadžić i Vanja Pirgić.

Federalna vlada je danas usvojila i Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 
Svrha Programa, vrijednog 6.000.000 KM, jeste provođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji po kojem Federacija BiH, u svojstvu vlasnika državnog kapitala u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, vrši finansijsku konsolidaciju ovog privrednog društva. Iznos će biti raspoređen za plaćanje obaveza prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Korisniku transfera će sredstva biti doznačavana po ispostavljenim fakturama za iznose koji su uplaćeni prema Federalnom zavodu za PIO.
 
JP Željeznice FBiH će za visinu utvrđenih sredstava povećati učešće državnog kapitała.