Iako je Vlada Tuzlanskog kantona prije deset dana imenovala tim za pregovore sa zaposlenima u zdravstvu, pregovori još uvijek nisu počeli. U Nezavisnom sindikatu zdravstva TK smatraju da je imenovanje predstavnika sindikata doktora u Admira Suljića u Vladin pregovarački tim "neviđen nonsens".

- Mi smo kao reprezentivan sindikat po zakonu dužni da sarađujemo sa sindikatima sa manjim brojem članova, radi ostavarivanja njihovih prava. Mi ćemo ih pozvati da sjednu s nama i kažu svoj stav. Predstavnik sindikata ne može biti član Vladinog tima, jer je po pravilu vlada uvijek protiv onoga što sindikat traži. To je gaf i to nije u skladu sa zakonom - kaže Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva TK.

Jednostavan zahtjev

Podsjećamo, Strukovni sindikatu doktora medicine i stomatologije TK, koji okuplja oko 90 posto od svih doktora u TK, izgubio je reprezentativnost na području TK, i iako doktori imaju poseban kolektivni ugovor, oni o novom sada ne mogu pregovarati. Dakle, sve je na Nezavisnom sindikatu zdravstva TK.

- Naš zahtjev Vladi TK je jednostavan povećanje plaća od deset posto za sve zaposlene u zdravstvu TK. Kada je u pitanju pregovarački tim druge strane, naš pravi tim će tražiti izuzeće Admira Suljića - kaže Latifović.

Inače, oba kolektivna ugovora, jedan za zaposlene u zdravstvu, a drugi za doktore i stomatologe, istekli su još 1. juna. Važenje zaštitne klauzule, koja kaže da se stari Kolektivni ugovor može primjenjivati tri mjeseca nakon njegovog isteka, također je istekla 1. septembra.

Nezavisni strukovni sindikat okuplja 4.200 radnika u zdravstvu svih profila, od portira do doktora. U zdravstvenom sistemu TK inače radi oko 5.300 ljudi, a Strukovni sindikatu doktora medicine i stomatologije TK okuplja 1.040 članova, međutim oni nemaju reprezentativnost.

Ugovor za doktore

- Mi u suštini imamo problem, jer trebamo novi kolektivni ugovor za doktore, ali ne možemo pregovarati jer nismo reprezentativni. Reprezentativnost pokušavamo dobiti na nivou FBiH, Vlada je to uputila u redovnu proceduru, tako da čekamo i problem nam nije riješen - navodi Admir Suljić, potpredsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK

On kaže da ne želi biti dio tima s Nezavisnim sindikatom zdravstva TK, a da je uključenje u pregovarački tim Vlade TK samo način da se tokom pregovora čuje i stav Sindikata doktora.

- Doktori u TK po primanjima su na petom mjestu u odnosu na kolege iz drugih devet kantona, dok ostali zaposleni u zdravstvu u TK imaju najviša primanja u Federaciji BiH. Doktori su uskraćeni, a mi imamo u kolektivnom ugovoru predviđeno povećanje koeficijenata za 0,6 ukoliko za to bude novca, a novca ima. Mi mislimo da bi stoga trebao biti prioritet da se ispoštuju doktori, jer smo u podređenom položaju u odnosu na kolege iz Zenice, Sarajeva, Bihaća... - pojašnjava Suljić.

Zahtjev jedinog reprezentativnog sindikata zaposlenih u zdravstvu je jednostavan, povećanje plaće od dest posto. Doktori imaju svoje zahtjeve i uporište za njih u kolektivnom ugovoru, ali praktično nemaju legitimitet da pregovaraju. Dakle, kolektivni ugovori su istekli, pregovori nisu ni počeli, a ništa nije jednostavno kako se na prvi pogled čini.