- Svi domovi zdravlja, osim Lukavca, kao i Univerzitetski klinički centar Tuzla i Opća bolnica Gračanica uvezani su u sistem i tu se već sada koriste e-legitimacije. Također, izuzetak su područne ambulante koje još nisu uvezane u sistem - kaže Dajana Čolić.

Teško je reći kada će sve ustanove biti uvezane u elektronski sistem, ali krajnji rok je kraj naredne godine jer od 2024. godine to je uvjet za potpisivanje ugovora za Zavodom zdravstvenog osiguranja TK.

U mnogim zdravstevnim ustanovama TK od ranije su u primjeni elektronske uputnice, a ljekari na nivou primarne zdravstvene zaštite mogu elektronski očitati nalaze pacijenta koje zatraže. Kada taj sistem zaživi u svim zdravstvenim ustanovama, uz e-legitimacije, naredni korak su i kartoni pacijeneta u elektronskoj formi.

Da bi proces informatizacije u zdravstvu TK išao brže, kantonalna vlada je, na sjednici održanoj ove sedmice, izdvojila 600.000 KM za nabavka ukupno 240 računara.