Nakon zemljotresa koji je jučer pogodio našu zemlju na dijelu Blagaj-Nevesinje sa jačinom od 5,2 stepeni po Richteru, a potom i serija manjih zemljotresa, u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležne rudarske službe su u pripravnosti, rekao nam je Nuraga Duranović, glavni federalni rudarski inspektor. Kaže kako su sve potrebne mjere poduzete.

- Sami zemljotresi su kao što je poznato nepredvidivi i ne znamo koliko će ih biti ni koje jačine. Mjere se poduzimaju kako u podzemnim tako i nadzemnim objektima rudnika. Ali jednostavno živjeti i raditi se mora. Život ne može stati zbog zemljotresa. Stručnjaci za seizmologiju kažu da Bosnu i Hercegovinu ne bi trebalo da zadese potresi većih razmjera - govori nam Duranović.

Upitali smo šta se u ovakvim situacijama savjetuje rudarima.

- Vidite, podzemni rudarski objeki su podgrađeni. Oni su projektovani za određeni stepen sigurnosti. U suštini otkopi su najslabije tačke. U slučaju da dođe do potresa, ljudima je rečeno da se promptno povlače u pristupne prostorije koje su bolje podgrađene, koje su stabilne. U tom smislu idu uputstva. U takvim prostorijama zemlja ne može direktno da padne na njih. Određene službe pri rudnicima su pripravne - govori nam Duranović.

Kaže da se u rudnicima zbog zemljotresa ne smanjuje broj ljudi koji idu pod zemlju.

- Tehnološki proces je takav da se radi sa pojačanim mjerama zaštite i sa svim mjerama koje treba preduzeti u slučaju da se mora reagirati na vrijeme. Zemljotres se više osjeti iznad zemlje, nego u zemlji - kaže Duranović.

Podsjećamo, rudari se spuštaju u zemlju na dubinu od 200-300, a u starim jamama se ide i do 700 metara ispod zemlje.

Duranović je ovom prilikom apelovao na građane da ne idu na "divlje" površinske kopove jer se njihov ulazak u takve kopove može završiti tragično, a i podsjeća da su iskopavanja na takvim mjestima zabranjena.