Na poziv raznih sindikata u Belgiji, zaposleni danas štrajkuju tražeći poboljšanje uvjeta rada i povećanje plaća. U nacionalnom štrajku učestvuju i zaštitari aerodroma u Briselu.

Budući da se ne može izvršiti sigurnosni pregled putnika i prtljaga, uprava aerodroma je odlučila otkazati sve odlazeće letove.

Tako danas aerodrom u Briselu opslužuje samo dolazne putnike i teret.