Iz spomenutog entitetskog udruženja su ocijenili da je SAD "nepravedno sankcionisao Šeranića zbog navodnog sprovođenja etno-nacionalističke i političke agende nauštrb demokratskih institucija i građana BiH".

Smatraju da se radi o političkoj manipulaciji.

- Riječ je o časnom i pristojnom čovjeku, izuzetnom profesionalcu koji svoj posao obavlja savjesno i u skladu sa dužnostima koje ga sljeduju u odnosu na funkciju koju obavlja što se pokazalo i u proteklom periodu pandemije Covida 19 kada nijedan pacijent u RS-u nije ostao bez zdravstvene zaštite - saopćeno je danas iz ovog udruženja.

Dodaju da je Šeranić bio uz njih sve vrijeme i pružao im podršku, te imao nemjerljivu ulogu u očuvanju zdravstvenog sistema RS-a.

U saopćenju iz ovog udruženja, koji potpisuje predsjednica Upravnog odbora Živana Vuković-Kostić, se poručuje da je "paradoksalno da zemlja koja se poziva na demokratska načela, ista primjenjuje krajnje selektivno".

- Kazniti nekog ko savjesno obavlja svoj posao i radi u interesu najosjetljivije kategorije građana je udar na naš integritet i postojanje, te slanje vrlo jasne poruke svima, a posebno zdravstvenim radnicima. Vrijeme je da pokažemo da smo "budni" i da braneći jednog od nas branimo sve  - zaključeno je.

SAD je u ponedjeljak uveo sankcije ministru zdravlja RS-a Alenu Šeraniću, uz objašnjenje da je podsticao secesionističke namjere RS-a tako što je pred NSRS dostavio Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a na razmatranje.

- Ovaj zakon, koji tek treba da stupi na snagu, uspostavio bi novu agenciju za lijekove isključivo u RS-u i time narušio nadležnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva na državnom nivou – istaknuto je.