Također, obavještavaju korisnike da će, u skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, a zbog izvođenja radova na sanaciji tramvajske pruge na dionici “S“ krivina - tramvajsko stajalište Marijin Dvor, u periodu od 02. 10. do 01. 11. 2020. godine doći do sljedeće izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza putnika:

• Tramvajski saobraćaj će biti preusmjeren i obavljat će se na relaciji Ilidža - Željeznička stanica. Na relaciji Muzeji - Baščaršija - Muzeji umjesto tramvaja saobraćat će autobusi, a vozna karta će važiti prilikom presjedanja iz jednog vida prevoza u drugi;
• Linija 31e Vijećnica - Dobrinja će mijenjati trasu tako što će saobraćati ulicom Franje Račkog, Vilsonovo šetalište i Kotromanića do ul. Hiseta a zatim ustaljenom trasom u smijeru prema Vijećnici;
• Linija 27e Drvenija – Hrasnica (Famos) će mijenjati trasu tako što će saobraćati ulicom Franje Račkog i Vilsonovo šetalište do ul. Vrbanja a zatim ustaljenom trasom u smijeru prema Drveniji, kao i ulicom Hamze Hume i Maršala Tita u smjeru prema Hrasnici;
• Linija 41 Drvenija - Gornji Velešići će mijenjati trasu tako što će saobraćati ulicom Halida Kajtaza, zatim ul. Zmaja od Bosne, Franje Račkog i Vilsonovo šetalište do ul. Vrbanja, a zatim ustaljenom trasom u smijeru prema Drveniji, kao i ulicom Hamze Hume, Maršala Tita i dalje ustaljenom trasom u smjeru prema Gornjim Velešićima.