Navedenim zakonom predlaže se spuštanje cenzusa unutar kandidatskih lista sa 20 na 10 posto čime bi bilo osigurano, smatraju predlagači, da glasači u mnogo većoj mjeri utječu na personalni sastav izabranih zastupnika u parlamentima, osim što utječu na broj glasova stranaka.

Prilikom glasanja predloženi zakon nije dobio potrebnu entitetsku većinu zastupnika iz RS-a, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Iz istog razloga na usaglašavanje Kolegiju doma upućene su i sve ostale tačke dnevnog reda koje su danas razmatrane.

Naime, sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta, najvećim dijelom je održana bez prisustva zastupnika stranaka iz Republike Srpske.

Zastupnici SNSD-a i Srpskog kluba prisustvovali su samo dijelu sjednice na kojem je razmatrana Odluka o potvrdi smjene ministra obrane Bosne i Hercegovine, dok Klub zastupnika SDS-PDP-DNS nije učestvovao u radu sjednice Zastupničkog doma.

Na usaglašavanje Kolegiju, između ostalog, upućeni su Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu; Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu te Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2020. godinu.

Zbog nepostojanja entitetske većine iz RS-a, Kolegij doma će pokušati usaglasiti i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, kao i Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine.

Na usaglašavanje Kolegiju upućeni su i inicijativa zastupnika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama, kao i Prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, čiji je predlagač zastupnik Nikola Lovrinović.