- Otklanjanje kvara je u toku, ali još nije poznato kada će se normalizovati snabdijevanje. Kako to može dovesti do pada pritiska u sistemu gasa u BiH, obavijestili smo potrošače o tome i zamolili da izvrše racionalizaciju potrošnje i sve one koji imaju mogućnost na prelazak na alternativne izvore energije kao što su Toplane, odnosno da izvrše prelazak kako bi se sistem održao što duže operativnim - saopćili su.

Po otklanjanju kvara, kako dodaju, potrošači će biti obaviješteni i sistem snabdijevanja će biti normalizovan.

Kako neminovno dolazi do pada pritiska u gasnom sistemu u BiH, u skladu sa zahtjevom dobavljača, KJKP "Sarajevogas" d.o.o Sarajevo će prekinuti isporuku gasa svim potrošačima koji imaju mogućnost korištenja alternativnog goriva, saopćili su iz tog preduzeća. Na taj način bit će stvoreni uvjeti da individualni potrošači/domaćinstva i svi drugi koji nemaju mogućnost korištenja alternativnog goriva, što je moguće duže imaju nesmetanu isporuku prirodnog gasa.

Apeluju na sve korisnike koji će koristiti prirodni gas u navedenom periodu da racionaliziraju potrošnju. Također, u slučaju bilo kakve smetnje u isporuci, mogu kontaktirati Dispečerski centar "Sarajevogasa" na brojeve telefona: (033) 592 095; 592-096;  568-120; (061) 487 787.

"Sarajevogas" posjeduje definisane procedure postupaka u ovakvoj situaciji i u toku je finalizacija plana rada ekipa na terenu, prilagođena novim uvjetima isporuke prirodnog gasa. O eventualnim promjenama javnost će redovno informisati.