Mještani ovog kraja protive se detaljnim geološkim istraživanjima i eventualnom otvaranju rudnika na području koje se nalazi oko rijeke Plive, smatrajući da to može narušiti ekološku ravnotežu, čistoću vode, prirodne ljepote i način života. Ta istraživanja izvode Lykos Balkan Metals, čija je podružnica SNK metali.

VEZANI TEKST - Zbog geoloških istraživanja u Općini Jezero, mještani će 25. februara održati proteste

- Sve je spremno za protest u Jezeru. Očekujemo veliki broj lokalnog stanovništva pa čak iz dijaspore, te komšijskih općina Jajce, Šipovo i Mrkonjić Grad. Ovaj problem nije samo Jezera, već i Jajca i Šipova. Svi dobro znamo da Plivu pije stanovništvo Jajca, da ne govorimo o ugroženosti nacionalnog spomenika Plivskih jezera i mlinčića ako bi došlo do otvaranja rudnika u Jezeru. 

Ti rudnici bili bi u neposrednoj blizini naselja, sakralnih objekata kao i grobalja. Na protestima su nam se najavili i aktivisti s Ozrena koji su imali sličan problem kao i mi, baš sa istom kompanijom Lykos. Osim njih na proteste nam dolaze naši prijatelji i aktivisti iz Banje Luke, Kaknja, Sarajeva, Doboja, Zenice - navode aktivisti iz Jezera koji smatraju da se treba ulagati u turizam i da taj kraj može lijepo živjeti od te privredne grane.

Oni ističu da su na tri lokacije potvrđeni visoki sadržaji zlata na kontaktima različitih litoloških jedinica i do nevjerojatnih 27,5 grama po toni u kontinuitetu od čak 60 metara, što je neuobičajeno visok sadržaj i za svjetski poznate rudnike zlata. Jedno potencijalno nalazište zlata nalazi se u blizi naselja i blizini izvorišta za pitku vodu, kao i ljekovitog jezera Đol.

- Svi dobro znamo da se Jezero napaja pitkom vodom iz Majdana i sa Đola, izvor i rezervoar ispod Otomalja. Lycosa je "centrirao" sa bušenjem baš iznad oba ova izvorišta! To je samo jedan od dokaza da se ne misli na životnu okolinu, kao i na lokalno stanovništvo. U javnosti često možemo da čujemo da su ovo samo istraživanja, tek za osam godina može doći do eksploatacije. Zar toliko možemo biti sebični, da mislimo samo na sebe, uopće mi ne razmišljamo o generacijama koje dolaze.

Mještani ako ne zaustave namjere investitora, sigurno im prijeti iseljavanje. Smatramo da je priča o zlatu samo jedna velika šarena laža, jer cilj ove kompanije je prvenstveno bio pronalazak ruda koje se koriste za svrhe baterija i električnih automobila. Već ranije su potvrdili da su pronašli kobalt koji je isto tako štetan, kao i samo zlato koje se dobija. Za izvlačenje zlata iz rude koriste se cijanid i živa, koji poslije eksploatacije uglavnom završe u vodenim tokovima. Također ima postupak i sa sumpornim kiselinama – kažu organizatori protesta.

Prije četiri mjeseca protesti su rezultirali jednoglasno usvojenim zaključkom odbornika Skupštine Općine Jezero, na 13. sjednici održanoj 20. oktobra, da se od Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske traži obustava-zabrana izvođenja detaljnih geoloških i geohemijskih istraživanja i drugih radnji koje se izvode na teritoriji općine Jezero kompaniji SNK Metali.

Akrivisti su postavili 58. pitanja na trećem okruglom stolu u Jezeru, načelnici Općine Jezero Snežani Ružičić, Dejanu Nikoliću, izvršnom direktoru firme Lykos Balkan Metals (SNK Metali d.o.o.), Mladenu Lujiću, pomoćniku direktora za tehnička pitanja firme Lykos i Esadu Salčinu, zamjeniku ministra energetike i rudarstva Republike Srpske. Kako ističu do sada nisu dobili nikakve odgovore, osim par odgovora koji su im dali na sam dan održavanja okruglog stola.

Potpuno drugačije mišljenje od aktivista ima načelnica Jezera Snežana Ružičić.

- Nemam potrebe da se pojavim na protestu, jer sam organizirala okrugle stolove. Nisam imala namjeru da se pojavim na jednom protestu koji meni kao načelniku odaje neozbiljnost. Ne smatram da je to kvalitetno organiziran skup.

Voljela bih da me ti ljudi ubijede da su ekolozi i da to oni organiziraju. Dobili smo zahtjev za javno okupljanje od Amele Ahmečković. Riječ je navodno o mirnom okupljanju, koje ima za cilj zaštitu ekologije u Jezeru, zasutavljenje rudarenja, zaštitu rijeke Plive od izvora do ušća, samih objekata, mostova te biljnog i životinjskog svijeta... Očekuje se oko 300 osoba, a nisu nam rekli ko će biti govornici. MUP je obaviješten o ovom navodnom mirnom okupljanju. Vjerujem da će naša stanica policije da održi red i mir u Jezeru – kaže Snežana Ružičić.

Snežana Ružičić: O rudnicima još niko ne priča

Ističe da je kao načelnica poduzela maksimalno sve potrebne aktivnosti vezane za konkretno najavu geoloških istraživanja.

- Na moju incijativu su održana tri okrugla stola. Pozivala sam stanovništvo da se javi sa određenim dilemama i da traže odgovore od nadležnog ministarstva, kao i da je njima općina na raspolaganju.

Lično sam poduzela aktivnosti i više puta sam kontaktirala ministarstvo na temu određenih zabrinutosti stanovnika koje su mi javili e-mailom. Nisam zažmirila na brigu stanovnika Jezera. Tražila sam informacije od kompanije i ministarstva kojim intenzitetom i na koji način će se provoditi geološka istraživanja na području općine Jezero. Naša Skupština je jednoglasno izglasala odluku da se rješenje stavi van snage. Imali smo sastanak kod ministra Petra Đokića, koji je rekao da nema apsolutne zakonske osnove da stavi van snage, jer komapnija se nije kretala mimo zakona. I navodio je primjere u nekim općinama da su se stavljala rješenja van snage, gdje su bili neriješeni imovinsko-pravni osnovi. Ovaj put nema zakonskih osnova i ne mogu da se prave penali budžetu Vlade Republike Srpske. Ako raskidate ugovore morate imati argumente i zakonsku osnovu. Penali su u ovom slučaju jako veliki, jer je u pitanju berzanska kompanija iz Australije. O svemu smo obavještavali javnost – nastavlja načelnica Općine Jezero.

Dodaje da prati kretanja i radove kompanije i da sve mora biti u skladu sa ekologijom i pravilima.

- Poduzeli smo sve i zaista mi je žao što se stvara kritična grupa građana koji iskazuju zabrinutost bez institucijalnih kanala. Nijednog momenta općinske službe zajedno sa mnom nisu zatvorile vrata građanima. Ti mirni protesti koji za cilj imaju ekologiju, organizuju ljudi sa kojima smo zaista kupili smeće oko Plive. U sedam godina uradili smo jako puno ekoloških akcija, stavljala sam rukavice na ruke i čistila smeće.

Zatvorili smo divlje deponije, nabavljali kontejnere, maksimalno smo se brinuli o ekologiji u Jezeru. Vrijeđa me kao čovjeka i  patriotu kada mi neko nameće da nisam ekološki osvještena. Struka nam je rekla da geološka istraživanja nemaju štetna dejstva. Ja zaista ne znam o toj oblasti i tu struku treba slušati. Radi se o geološkim istraživanjima u Jezeru par godina, o rudnicima još niko ne priča – kaže na kraju načelnica Snežana Ružičić.