Radove na sanaciji pomenutih saobraćajnica u cjelosti je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 568.000 maraka, i to 198.000 maraka za sanaciju saobraćajnice u ulici Safeta Pašalića, te 370.000 maraka za sanaciju saobraćajnice u ulici Himze Polovine. Za izvođača radova, nakon provedene tenderske procedure, odabrana je građevinska firma Bosman.

Prilikom obilaska pomenutog lokaliteta načelnik Ajnadžić je izrazio zadovoljstvo zbog okončanja radova i prije predviđenog roka. 

- Na području svih mjesnih zajednica realiziramo projekte sanacije cestovne infrastrukture, a u proteklih nekoliko dana smo u naselju Breka okončali radove na sanaciji saobraćajnica u ulicama Himze Polovine i Safeta Pašalića. Sa radovima nastavljamo i ubuduće. Osim ovih saobraćajnica, u toku su radovi na sanaciji saobraćajnice u ulici Braće Begić na Koševskom Brdu, a planiramo uskoro započeti radove na sanaciji saobraćajnica u ulicama Nusreta Šišića Dede, zatim Hasana Bibera, kao i Halida Kajtaza - pojasnio je Ajnadžić.

Jedna od stanovnica naselja Breka, Ismeta Gerin, izrazila je zahvalnost Općini Centar što je prepoznala potrebu sanacije ove dvije saobraćajnice.

- Više od 30 godina sam stanovnica naselja Breka i zaista moram izraziti veliku zahvalnost Općini što je izdvojila značajna sredstva za potpunu sanacije ove dvije saobraćajnice koje su bile u izuzetno lošem stanju. Također, koristim priliku da istaknem izuzetan angažman izvođača radova - dodala je Gerin, naodi se u saopćenju Općine Centar.