Radovi su izvedeni na dionici dužine od oko 600 metara, a asfaltiranju je prethodila sanacija pješačke staze koja je u ovom dijelu naselja bila oštećena, postavljanje novih klupa za odmor šetača i korpi za otpatke, nakon čega se pristupilo asfaltiranju staze.

Pripreme za izgradnju biciklističke staze su završene mnogo ranije, ali zbog određenih problema sa nabavkom materijala izvođač radova KJKP Rad ranije nije mogao dovršiti posao. Međutim, sada su stanovnici ovog dijela novogradske općine dobili obnovljenu pješačku, a pored nje i biciklističku stazu, koja će u narednim danima biti obilježena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Radovi na izgradnji biciklističke staze u ovom novogradskom naselju nastavak su projekta kojeg Općina Novi Grad realizira fazno, a kojim će se jedno od najvećih novogradskih naselja povezati sa ranije izgrađenom biciklističkom stazom od Otoke do kružnog toka na Dobrinji, te A transverzalom i Centrom "Safet Zajko", saopćila je Općina Novi Grad Sarajevo.