Završena sjednica Skupštine KS: Izvještaj o ZOI-ju nije prihvaćen

objavljeno: 31.01.2018. u 10:41

Završena je 37. sjednica Skupštine KS.

20:58 - Izvještaj o poslovanju preduzeća ZOI' 84 za 2016. godinu nije usvojen. Za usvajanje glasalo je osam, 13 je glasalo protiv i šest zastupnika bilo je suzdržano. Ostali izvještaji o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća "Veterinarska stanica", "Poljoprivredno dobro Butmir", "Sarajevo – šume", Centar "Skenderija" su usvojeni.

20:00 - Zastupnici razmatraju izvještaje o poslovanju KJP "Veterinarska stanica", "Poljoprivredno dobro Butmir", "Sarajevo – šume", Centar "Skenderija", te KJP "ZOI '84" za 2016. godinu.

- Skenderija pokazuje trendove daljnje dubioze, a u ZOI-ju je lažiran finansijski rezultat, to su rekli revizori. A ko laže taj i krade. Nažalost u ZOI-ju se i krade. Nekoliko puta tražio sam i molio izvještaje inspekcija, revizije uprave preduzeća i Ministarstva privrede o programu sanacije ovog preuzeća. Pored svih informacija koje sam imao, vidim da je odstupljeno od programa sanacije, bez pitanja Skupštine KS, odlukama Nadzornog odbora preduzeća. Dakle, krši se zakon, kolektivni ugovor, isplaćuje se određenima minimalna plaća, a povlaštenima nije minimalna, to je krivično djelo. Tamo je zavedena tortura i strahovlada nad uposlenicima. Javno su okačeni na oglasnu ploču kao na stub strama svi koji su se drznuli da ukažu na nezakonitisti, a mnogi su dobili otkaz. Neki od njih su dobili presude i vraćeni su na posao. Pitam se onda kolika je šteta preduzeću napravljena otpuštanjem i vraćanjem uposlenika. Vrijednost tužbi iznosi oko milion KM. Ovo rukovodstvo umjesto na čelu preduzeća trebalo bi biti u zatvoru, a i to će se nekada desiti - kazao je zastupnik Mirsad Pindžo.

Osvrnuo se na greške koje su napravljene prilikom "modernizacije Bjelašnice".

- Za vertikalni transport damo im 16 miliona KM i imamo situaciju da je na šestosjedu pokvaren potenciometar koji služi da kada nestane struje dovuče sigurno skijaše do polazne stanice. Dakle, kad se to desi ostat će skijaši da vise u zraku. Tamo su potpuno nestručni ljudi. Četverosjed nikad nije pušten u funkciju, a pored niza stručnjaka dolazna stanica se mora rušiti jer nije dobro napravljena. Treći slučaj je akumulacija za vještačko osnježivanje. Stavljene su zaštitne plahte, gomilama kamenja stavili da to drže i prvim snijegom se urušilo i danas nema hidroakumulacije i nema zasnježivanja. Zbog svega ovoga očekujem da odbijanjem ovog Izvještaja kreće procedura naloga smjene onih koje su ovo preduzeće doveli u ovakvo stanje - zaključio je Pindžo.

 19:40 - Skupština nije usvojila Izvještaj o poslovanju JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu. 13 zastupnika je glasalo za, protiv je bilo 14, a dva zastupnika su bila suzdržana.

Zastupnik Edin Forto kazao je da je "potreban radikalni zaokret u poslovanju Televizije Sarajevo, a da on nije vidljiv u izvještaju".

Zastupnik Zvonko Marić kazao je da bi Televizija Sarajevo trebala da predstavlja servis građana KS, međutim, da to u stvarnosti nije tako.

- Poznato je da je ovaj Izvještaj u nekoliko navrata povlačen sa sjednica bez obrazloženja, da bi se danas našao na Skupštini bez ikakvih promjena. To je ponižavajuće. TVSA je skoro čisto budžetska firma, ali ono što je najvažnije ne pružaju se kvalitetne usluge za građane. Bila su samo dva javna otvorena poziva, a znamo da su slabost ovog duštva javne nabavke i da svaka nejasnoća izaziva nepovjerenje građana. Tu je bilo slobodnih pogodbi, ima materijala za istražne organe i inspekcije. Navest ću jedan primjer nabavke kamere koje su baždarene od 0 do 30 stepeni. Kako je moguće tako nešto. To su kamere za mediteransku klimu, vrlo je upitna kvaliteta i nije u redu da se na taj način kupuje oprema za takvu skupu stvar kakva je televizija. Što se tiče programskog dijela, ni to nije u službi građana, jer se informacije naprosto cenzuriraju, dezinformiše se javnost. Cijeli svijet i sve agencije su objavile da se finale između Real Madrida i Juventisa igralo, i za cijeli svijet 4:1 je bio rezultat, a jedino na TV SA je nakon 24 sata objavljeno da je rezultat 2:0 – kazao je Marić.

Dodao je da jeprijenos sjednice Skupštine KS najgledaniji na TV SA .

- Toliki novci - oko 4 miliona KM po raznim osnovama im se daje, a oni koriste programe tuzlanskih i televizija drugih kantona. Ne mogu da proizvedu 24-satni program koji bi bio raznovrsan, a ne objavljuju informacije koje su bitne. To je potpuno neprofesionalno i drsko - kazao je Marić.

Zastupnik Mirsad Pindžo kazao je da je TV SA privatizovana televizija na budžetu KS.

- U informativnim emisijama možete čuti ne samo jednu političku opciju nego samo određene krugove iz te političke opcije. Kada je bilo škakljivih tema poput azila u Prači i slično ja sam pitao ima li iko da zna zašto nema prenosa sjednice Skupštine KS i niko mi nije znao odgovoriti, a sa TV SA su rekli da je to programska šema. Onda ja provjerim šta je to važnije od Skupštine KS i vidim da je to životinjski atlas. To su snimljenje emisije koje možete pustiti kad hoćete. Toliko o javnom servisu i informiranju građana. Što se nas tiče ovaj izvještaj ne može dobiti podršku – kazao je Pindžo.

19:00 - Usvojen je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" za 2016. godinu usvojen.

18:30 - Skupština je usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu. Za je glasalo 19 zastupnika, sedam je bilo protiv, a niko nije bio suzdržan.

- Ovaj izvještaj urađen je po propisanoj metadologiji, dostavljeni su i svi prateći dokumenti.  Ja ću se osvrnuti samo na preporuke koje su se odnosile na potrebu da KCUS sredstva koja su izdvojena za troškove amortizacije usmjeri u kapitalne investicije, potrebu za zanavljenje opreme i investicije koje se odnose na nastavak izgradnje centralnog medicinskog bloka – kazala je ministrica zdravstva Zilha Ademaj u uvodnom obraćanju.

Zastupnica Segmedina Srna pitala je zašto se sada raspravlja o ovome kada je dokument star dvije godine, i kada su već usvojeni planovi rada.

- Izvještaj o radu KCUS 2015. nije prihvaćen, a u izvještaju iz 2016. se ne vidi na kojem osnovu je šta rađeno. Kada je u pitanju smanjenje usluga, navodi se da je dio usluga preusmjeren na primarni i sekundardni nivo, ali nije navedeno npr. kako i zašto je došlo do drastičnog smanjenja zaposlenika – kazala je Srna.

Ministrica Ademaj odgovorila je da je tačno da je evidentiran pad usluga u određenim djelatnostima, iz primarne zaštite.

- Tu nisu neophodni kriteriji, jer se primarna usluga nikada nije ni trebala pružati u Kliničkom centru, a što se tiče drugog tu nije jasno razgraničeno koje usluge pripadaju KCUS-u a koje Općoj bolnici. KCUS sada ima 184 radnika manje, a najveći dio njih se odnosi na zaposlene koji su bili u statusu na određeno radno vrijeme pa im ugovori nisu produženi – kazala je Ademaj.

Zastupnicima u Skupštini KS obratila se i Senija Rašić, direktorica internističke discipline i zamjenica generalne direktorice KCUS-a.

- KCUS je ostvario porast usluga u 2016. u nivou tercijalnog nivoa usluga. Što se tiče usluga nivoa primarnog i sekundardnog KCUS nije registriran za taj vidi zaštite. Broj ostvarenih ambulantnih usluga manji je za 13 posto. Broj laboratorijskih analiza manji je za 6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ovakvi rezultati su zbog neprovođenja postupka javne nabavke u skladu sa zakonom. Tu su i nepovoljni ugovori o nabavci lijekova i reagencija koje je ovaj meadžment zatekao, zatim obaranje tendera za nabavku lijekova – kazala je Rašić te dodala da kada je u pitanju odlazak ljekara sa KCUS-a 23 ljekara su podnijela zahtjev za raskid ugovora zbog odlaska u privatne klinike.

- A primili smo 26 ljekara, dakle zanovio se broj ljekara koji su otišli, tu politiku nastavljamo i u 2017. godini, 46 ljekara je na specijalizaciji – istakla je.

Većina zastupnika koja se javila za raspravu, istakla je nezadovoljstvo zbog pravljenja ušteda na račun pacijenata.

- Pojedine institucije moraju planirati jednake prihode i rashode kako bi bili izbalansirani. Tražio sam da se ta praksa promijeni jer ne znam zašto neke firme namještaju neutralan rezultat kada moraju biti pozitivni ili negativni. Apoteke npr. moraju biti pozitivne, a klinički centri nigdje nisu profitni centri, tako da ni KCUS ne možemo samo gledati kroz dobit ili gubitak. Tako je ova uprava uradila stvari koje mogu izgledati na površini dobre. Međutim koja je cijena rezanja troškova. Dobitak je 10-11 miliona KM,  od toga 8 miliona KM ušteđeno je preko leđa pacijenata. Bezbroj je svjedončanstava pacijenata koji moraju finansirati sami lijekove – kazao je Forto.

Osvrnuo se i na uštede koje su pravljene na rastrošnom ponašanju medicinskog osoblja.

- Uredu je kada 10 doktora spriječite da zloupotrabljavaju službena putovanja i kongrese za putovanja u privatne svrhe, ali ako spriječite dva stručnjaka kada trebaju i moraju ići na usavršavanje, to nije u redu. Ne možete po toj cijeni isto pristupiti, a bez struke džaba vam operacione sale – dodao je zastupnik Edin Forto.

17:30 - Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo nisu usvojili inicijativu u obliku prijedloga da se na sljedećoj sjednici raspravlja o promjeni odluke o imenovanju Osnovne škole "Mustafa Busuladžić" koju je danas predložila Segmedina Srna-Bajramović.

Za promjenu imena škole "Mustafa Busuladžić", glasalo je 16 zastupnika, osam je glasalo protiv, s šest je bilo suzdržanih.

- Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić upravo je glasala 'suzdržana' na inicijativu da se razmatra izmjena naziva škole "Mustafa Busuladžić" u Sarajevu te na taj način oborila mogućnost ponovnog razmatranja ovog sramnog naziva. Podsjećam, predsjedavajuća Babić teatralno je medijski najavljivala svoju podršku izmjeni naziva škole, a današnju je sjednicu provela u tvrdoglavoj borbi da ova tačka dnevnog reda ne bude razmatrana, da bi na kraju i javno oborila ovu inicijativu - reagirala je zastupnica Naše Stranke Sabina Čudić.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj u oktobru 2016. godine prihvatila prijedlog da se osnovna škola u Dobroševićima nazove po Mustafi Busuladžiću, a prije glasanja sjednicu su napustili predstavnici opozicije koji se nisu slagali s ovim prijedlogom.

17:00 - Skupština KS nije donijela Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu, koju je pokrenulo Udruženje za promociju perzijskog jezika i kulture "Damavand". Za je glasalo osam zastupnika, dok je 13 bilo suzdržano, a niko nije bio protiv.

16:00 - Za Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, glasalo je 19 zastupnika, dok je devet glasalo protiv, a niko nije bio suzdržan. 

Ministar saobraćaja Mujo Fišo tokom rasprave o ovom Prijedlogu kazao je da je resorno ministarstvo dobilo sva potrebna mišljenja za izgradnju garaže.

- Kanton će imati dio vlasništva u skladu sa ulaganjima. Ministarstvo saobraćaja je napisalo pismo namjere u kojem se navodi da će biti izdvojeno 1,5 miliona KM za ovo. Od prošle godine krenuli su radovi na unaprjeđenju Bjelašnice. Cijenimo da bi garaža bila veoma efikasna – kazao je Fišo.

Međutim, zastupnici koji su se javili za riječ, imali su negativno mišljenje o izgradnji ovakve garaže.

Zastupnik Mirsad Pindžo postavio je pitanje ministru zbog nelogičnosti koje su navedene u tekstu dostavljenom zastupnicima.

- u tekstu je navedeno da su uočene velike saobraćajne gužve u centralnim dijelovima grada i da će garaža doprinijeti smanjenju gužvi. Mene interesuje na koji način će se smanjiti gužve u centru grada izgradnjom na Bjelašnici pitao je Pindžo.

Ministar je kazao da "svako čita na svoj način dokument“.

- Fino piše da su problemi parkiranja u KS evidenti, a Bjelašnica pripada Kantonu koliko znam, jedino da se nije otcijepila u međuvremenu. Gužva na Bjelašnici je velika i ne vidim probleme u pitanju ovog pasusa. Mi smo 2016. godine pokrenuli aktivnosti na izgradnji garaže u Novom Sarajevu, ali do danas nemamo građevinsku dozvolu, imamo samo urbanističku i sredstva su blokirana. Imamo u planu i gradnju garaža na Hastahani i u Starom gradu, ali ova garaža na Bjelašnici je spremna i smatramo da treba da se gradi – kazao je Fišo.

Odgovarajući na pitanje zastupnika Predraga Kojovića, kojeg je interesovalo koliko će biti mjesta u garaži i koliko od tih mjesta će biti izdato privatnicima, Fišo je kazao da je u pitanju javna garaža.

- Nigdje ne piše da će je privatnici koristiti, ali niko im ne može ni zabraniti to, ne vidim ni tu probleme – odgovorio je Fišo.

- Ako ova garaža ima 170 parking mjesta od kojih 70 ide Trnovu koja će potom otići privatnicima, dakle Kantonu ostaje samo 100 mjesta... Na Bjelašnici je interes da oni koji kupe kartu imaju gdje da parkiraju, a ne da date ljudima parking za njihove objekte na Bjelašnici, koji su po zakonu trebali dobiti kada su se gradile te zgrade – kazao je Kojović.

VEZANI TEKST - Čelik: U SDA nisu usaglašeni stavovi, mi ćemo podržati izvještaj ZOI-ja

15:30 - Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su Nacrt zakona o udžbenicima, čiji je cilj korištenje jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji te ga uputili u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Elvir Kazazović istakao je da je polazni dokument za izradu tog nacrta bio "Smjernice za pripremanje i odobravanje udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole Federacije BiH", kojim se za određene nastavne predmete odobravaju četiri, pet ili šest udžbenika i čime se stvara velika zabuna na početku svake školske godine.

Istakao je da je trenutna praksa u osnovnim i srednjim školama da predmetni nastavnici preporučuju učenicima koji će udžbenik nabaviti i koristiti u nastavnom procesu. Također je naglasio da na početku svake školske godine novi spisak odobrenih udžbenika izaziva velike nedoumice i nejasnoće kod učenika i roditelja, prilikom njihove kupovine, jer roditelji često žele i prije početka školske godine da nabave udžbenike, ali su prisiljeni da odgađaju kupovinu do početka školske godine i dobijanja informacija koje su udžbenici preporučili predmetni nastavnici.

Kazazović je poručio da su sve pomenuti razlozi bili ključnih da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u skladu sa zakonskim mogućnostima pokrene aktivnosti na donošenju zakona o udžbenicima u KS-u.

Zakon je podijeljen na 13 poglavlja u kojima su, između ostalih, definisane procedure odobravanja udžbenika i nadležnost Ministarstva u toj proceduri, ko može biti izdavač, prava i obaveze izdavača, ko ne može biti autor udžbenika, način štampanja i distribucije udžbenika te utvrđivanje najviše cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Nacrtom zakona je predviđeno da, između ostalih, resorno kantonalno ministarstvo može biti izdavač udžbenika, odnosno Prosvjetno-pedagoški zavod, kao njegov sastavi dio. U ovom smislu, Ministarstvo u narednom periodu planira izvršiti određene promjene i u organizacijskom smislu u pomenutom zavodu te formirati odjeljenje koje će se baviti izdavačkom djelatnošću i kompletnom udžbeničkom politikom.

Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić pohvalila je identifikaciju problema, ali je naglasila da postoji univerzalno rješenje, a to su besplatni udžbenici, što bi koštalo oko tri miliona KM.

- Nezadovoljni smo trenutnim stanjem, ali ni predloženim rješenjima. Pravo pitanje je da li imamo najkvalitetnije udžbenike - pojasnila je.

Samostalna poslanica Mersiha Mehmedagić pozdravila je namjeru Vlade, ali naglasila da  Ministarstvo u velikoj mjeri treba unaprijediti prijedlog tog zakona.

Zastupnik SDP-a Slaviša Šućur kazao je da se pogrešnim konceptom i centralizacijom urušava sistem obrazovanja.  

- Iako ovaj Nacrt u suštinu ne predstavlja dobru osnovu za izradu zakona, ipak treba ići u javnu raspravu kako bi se izmijenio - kazao je.

Zastupnik SDA Eldar Čomor smatra da interes izdavača ne treba biti prioritet Nacrta, već rješenje haotičnog stanja.

14:45 - Nastavljena je sjednica Skupštine KS, a trenutno se razmatra Nacrt zakona o udžbenicima u KS. 

13:40 - U toku je pauza.

13:30 - Primljena je k znanju i informacija Uprave KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo za period od 17.10.2017. godine do 20.1.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 15.12.2017. godine do 19.1.2018. godine.

V.d. direktorice Azra Muzur tokom izlaganja kazala je da je ovo preduzeće u proteklom periodu napravilo vidljiv pomak.

Na pitanje zastupnika Seje Bukve zašto se upošljava novih 94 radnika, Muzur je kazala da su ti radnici potrebni zbog realizacije EBRD kredita. 

Sejo Bukva

- Preduzeće se priprema za realizaciju EBRD kredita, i u toku je projekat za čije potrebe je potrebno 111 uposlenika dodatno angažovanih. Po ovom pitanju angažovali smo 17 novih uposlenika i dobili smo odobrenje Ministarstva za to. Do novembra će nam trebati tih 94 ljudi da bismo mogli završiti sve radove za potrebe EBRD kredita, to je projekat koji traje godinu, a ja naglašavam da ćemo imati potrebu ostaviti jedan dio ovih uposlenika jer će se ovaj projekat nastaviti. Pored ovog zahtjeva tražili smo novih 40 uposlenika za potrebe stručno-tehničkih službi, koje nemaju dovoljan broj stručnog kadra. Nije rađena zamjena kadra koji je otišao u penziju. Prosjek radnika je sada preko 50 godina – kazala je Muzur.

Zastupnik Zvonko Marić postavio je pitanje o uzurpiranju prostora vodozaštitne zone na Betaniji i Crnom vrhu.

- Gore su vaši radnici bez ikakve dozvole posjekli 25 stabala. A ono što je najalarmantnije za građane, jeste što je na pumpnoj stanici Sokolović uočen azil za pse o čemu je napisan izvještaj. Azil kod bazena! To su veliki propusti i veoma je opasno, s obzirom na kvalitet vode i moguće zagađenje, infekcije i slično – kazao je Marić.

Muzur je pojasnila da tim Vodovoda obilazi lokacije rezervoara, pumnih starnica, te da su utvrdili da je na nekoliko lokacija došlo do nekotrolisanih sječa i da su izrađeni određeni objekti.

- Tražili smo izjave njih, i imat ćemo tematsku sjednicu o tome, kako je moguće da su izgrađeni objekti, a da niko od naših radnika nije to prijavio i sječa šume, sve će to biti predmet uprave i zauzimanja stava za pravnom službom – izjavila je Muzur.

13:10 - Zastupnici Skupštine KS primili su k znanju Informaciju privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća za period od 20.12.2017.godine do 20.1.2018.godine.

13:00 - Ministar saobraćaja Mujo Fišo istaknuo je kako se zahvaljujući mjerama sanacije i reorganizacije ovoga preduzeća popravlja situacija u GRAS-u. Kazao je kako je 220 radnika manje u ovom preduzeću, te da su smanjeni i troškovi.

Nakon što se izjasnio ministar Fišo, zastupnik Zvonko Marić postavio je pitanje o remontu tramvajske pruge u Sarajevu koju smatra neophodnom, zatvaranju tramvajskih stajališta, te gradnji pruge od Ilidže prema Hrasnici.

Fišo je na upit zastupnika Marića o gradnji pruge od Ilidže prema Hrasnici rekao kako to nije povezano sa projektom za izgradnjom tramvajskih stajališta navodeći kako je za rekonstrukciju pruge prema Hrasnici potrebno uraditi projekat. Dodao je i kako je važno da dobijemo stajališta sa elektronskom naplatom karata, videonadzorom u vozilima itd.

Zastupnik Eldar Čomor istakao je kako GRAS ipak ne pokriva sve linije u Sarajevu, stoga je postavio pitanje da li je moguće da se na neke linije uvedu minibuske linije. 

Segmedina Srna-Bajramović

U raspravu se uključila i zastupnica Segmedina Srna-Bajramović navodeći kako su građani nezadovoljni gradskim prijevozom, jer sve češće ostaju bez redovnih linija, te je napomenula da se o nabavci minibusa sprovodila istraga. Srna-Bajramović je postavila upit da li je poznato da je vođena istraga o ovom slučaju i ko je odgovoran.

Zastupnik Edin Forto ukazao je na mnoge nelogičnosti i kontradiktorne poteze GRAS-a i resornog ministarstva.

- Kada govorimo o izradi strategije javnog prijevoza za 20 godina, Ministarstvo je predalo projekat, i traži se da nam Japanci finansiraju strategiju. Piše u materijalima da će do kraja ove godine dobiti odgovor. Istovremeno stoji da je realizirana tačka po kojoj se planiraju ulaganja za prijevoz u narednih 15 godina. To je kontradikcija, kako možemo znati šta ćemo kupiti a nemamo strategiju javnog prijevoza. Gdje je zakon o javnom prijevozu, gdje nam je strategija? – pita se Forto.

Dodao je da se i mnogi građani sa pravom žale na obavezu isplate karte za prijevoz u vidu kupona.

- Nismo uspostavili osnovni preduvjet da bismo ih obavezali da uzmu kupon, nema redovnog javnog prijevoza. Minibus na Širokaču ne ide, i šta će neko ko živi na Širokači sa tim kuponom? Još jedna kontradikcija je u prijedlogu sistematizacije radnih mjesta u kojoj se navodi da je u planu imati 150 kontrolora javnog prijevoza, a istovremeno planiramo zatvaranje stajališta za 8 miliona KM. Ili jedno ili drugo, ili dovoljan broj kontrolora da kontrolišu naplate karata, ili zatvaranje stajališta, nema potrebe za tolikim troškovima, to je još jedna kontradikcija – kazao je Forto.

Edin Forto

12:30 - U toku je rasprava o drugoj tački dnevnog reda, a radi se o Informaciji privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća za period od 20.12.2017.godine do 20.1.2018.godine.

11:35 - Odgovarajući na zastupničko pitanje koliko u KS ima neosiguranih osoba, ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj na današnjoj sjednici Skupštine KS je kazala kako u administraciji postoji apsurd, a to je da na evidenciji postoji više osiguranih osoba nego što je popisom utvrđeno stanovnika u Sarajevu.

- Ti podaci su vidljivi iz posljednjeg popisa stanovništva - dodala je Ademaj.

11:20 - Zastupnica Segmedina Srna-Bajramović uputila je inicijativu u obliku prijedloga da se na sljedećoj sjednici raspravi o promjeni odluke o imenovanju Osnovne škole "Mustafa Busuladžić"

Srna-Bajramović je podsjetila na medijsko izvještavanje o stavu predsjednice Skupštine KS Ane Babić koja je u više navrata kazala kako je SBB pogriješio kada je glasao da se Osnovna škola "Dobroševići" preimenuje u OŠ "Mustafa Busuladžić"

- Nadam se da će zastupnici iskoristiti priliku da uklone sramotu koja je nanijeta Skupštini Kantona Sarajevo zbog imenovanja škole - rekla je Srna-Bajramović nakon čega je zamolila da se zastupnici izjasne o uvođenju tačke na sljedećoj sjednici.

Zastupnik Safet Mešanović kazao je da imenovanje škole nije sramota, dok je Babić, nakon što je rekla da će zastupnici o inicijativi glasati kasnije, naglasila kako je ona u medijima izjavila da je sramota kako je glasao njen klub.

11:00 - Usvojen je Dnevni red sjednice i počela su zastupnička pitanja i inicijative.

10:45 - Na početku sjednice zastupnik Slaviša Šućur upitao je zašto se čitavih 45 kasnilo sa početkom sjednice.

- Da li smo mi svi čekali premijera da dođe ili koji je razlog kašnjenja? – pitao je Šućur, na što je predsjedavajuća Skupštine KS Ana Babić kazala da ne zna koji je razlog kašnjenja sjednice.

Ipak, da on nije razlog kašnjenja pojasnio je Elmedin Konaković.

- Ja uvijek imam posla i čekam da me iz kabineta obavijeste kada je sami početak sjednice i tada siđem. Ja sam od pola 10 u zgradi, a sišao sam pred sami početak kada su mi rekli da će početi sjednica. Ovako je sedam godina, kašnjenje je postalo neka praksa, a objektivnog razloga za današnje kašnjenje nije bilo – kazao je Konaković.

Na dnevnom redu današnje sjednice su, između ostalog i informacije o radu KJKP "Vodovod i Kanalizacija, informacija privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća u periodu od tri mjeseca, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo...

Ipak, očekuje se da će najviše pažnje danas izazvati razmatranje izvještaja o radu i poslovanju pojedinih preduzeća, poput JP "Televizija Kantona Sarajevo", te KJP "ZOI '84", s obzirom na to da su upravo te tačke dovele do rasprave na nedavno održanoj sjednici Izvršnog odbora SDA Kantona Sarajevo, zbog čega je premijer KS Elmedin Konaković dao ostavke na stračke funkcije.

Većina članova Izvršnog odbora SDA KS bila je za to da se izvještaji o radu za pojedina preduzeća, a posebno ZOI '84 skinu sa dnevnog reda današnje sjednice, čemu se Konaković usprotivio. Svojim neistomišljenicima je, prije napuštanja sjednice, prigovorio da ne uvažavaju njegovo mišljenje, a zatim je najavio ostavke na stranačke funkcije.

Podsjećamo, sporenja Konakovića i direktora ZOI-ja Midhata Hubijara, aktuelizirana su još u novembru prošle godine.

Hubijar je na poziciju direktora KJP "ZOI '84" imenovan kao kadar Općinskog odbora SDA Novi Grad, a zategnuti odnosi te općinske organizacije i premijera traju još od ljeta prošle godine. Konaković je žestoko kritizirao menadžment KJKP "Vodovod i kanalizacija", predvođen direktorom Nezirom Hadžićem, što je rezultiralo i njihovom smjenom. S druge strane, Izvršni odbor SDA Novi Grad je zatražio od stranačkog rukovodstva smjenu Konakovića, na šta je uslijedio žestok odgovor premijera.