Završena kontrola: Jesu li pretis lonci koje kupujemo u BiH sigurni?

objavljeno: 19.02.2018. u 16:08

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta su zajednički realizovale proaktivni nadzor posuđa za kuhanje pod pritiskom. 

Osnovni cilј nadzora je bio utvrditi da li posuđe za kuhanje pod pritiskom, koje se nalazi na tržištu Bosne i Hercegovine, ispunjava zahtjeve propisane u Naredbi o opremi pod pritiskom ("Službeni glasnik BiH", broj 52/11) i standardu BAS EN 12778:2007+A1/AC:2007, odnosno da li je sigurno za upotrebu.

Tokom provođenja proaktivnog nadzora posuđa za kuhanje pod pritiskom izvršeno je devet inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri uputstva za upotrebu i oznaka na proizvodu, vizuelnoj kontroli proizvoda, te laboratorijskom ispitivanju uzoraka. Ukupno je kontrolisano sedam modela od kojih su kod pet utvrđene neusklađenosti.

Neusklađenosti koje su utvrđene tokom ovog proaktivnog nadzora su nedostaci u pogledu označavanja i uputstva za upotrebu. Poslovni subjekti su po nalogu inspekcijskih organa povukli sa tržišta i uništili dva modela odnosno 23 komada ovog posuđa. Također, poslovni subjekti su dobrovolјno ili po nalogu inspekcijskih organa izvršili usklađivanje tri modela, odnosno 163 komada.

- Na osnovu rezultata nadzora može se zaklјučiti da je, sa aspekta sigurnosti, usklađenost posuđa za kuhanje pod pritiskom na tržištu Bosne i Hercegovine sa zahtjevima Naredbe o opremi pod pritiskom zadovolјavajuća. Ipak, skrećemo pažnju uvoznicima da su dužni osigurati sve neophodne informacije za potrošače, a prije svega kompletno uputstvo za upotrebu koje mora biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, te odgovarajuće oznake propisane Naredbom o opremi pod pritiskom i standardom BAS EN 12778:2007+A1/AC:2007 – saopćili su iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Nadzor je proveden u periodu od septembra do decembra 2017. godine.