Predstavnici Zavoda izrazili su zadovoljstvo uslugom i saradnjom sa JU Dom zdravlja KS, a pogotovo sa DZ Hadžići gdje se liječi najveći broj štićenika, al i iznijeli problem nedostatka doktora medicine koji bi unutar Zavoda pružao pomoć pacijentima.

Ahmić je otvorio mogućnost rješenja ovog problema angažmanom ljekara JUDZKS, al i  predložio sastanak zdravstvenih institucija iz Kantona Sarajevo, kao i drugih nivoa vlasti, jer veliki broj štićenika dolazi i iz drugih dijelova FBiH, na kojem bi se razgovaralo o sistemskom i trajnom rješenju problema štićenika zavoda Pazarić.