Podsjetimo, "Krizni štab KS je naredbom od 9. maja ove godine naložio da je za redovni prijem na liječenje u zdravstvenu ustanovu u KS dostatan negativan antigen test, a da PCR test nije obavezan".

- U skladu sa internim procedurama KCUS je od pacijenata koji su planirani za prijem na liječenje u navedenu zdravstvenu ustanovu zahtijevao negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Poštujući naredbu Kriznog štaba KS kao obavezujuću, ovaj Zavod je osiguranicima/pacijentima refundirao predmetne usluge, uz dostavljenu dokumentaciju koja dokazuje osnovanost zahtjeva. Kako smo dopisom od 16. decembra 2022. godine od strane menadžmenta KCUS-a obaviješteni da ljekari KCUS-a više ne zahtijevaju PCR test za prijem, počev od navedenog datuma Zavod neće vršiti refundaciju troškova za pomenutu uslugu - dodaju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Kako dalje navode "ukoliko osiguranik posjeduje dokaze iz kojih se nesumljivo da utvrditi da mu je ovlašteno lice KCUS-a ili bilo koje druge ugovorne zdravstvene ustanove na područuju Kantona Sarajevo zahtijevalo negativan PCR test prilikom prijema na liječenje, Zavod će izvršiti refundaciju nastalih troškova".