Vlada Kantona Sarajevo nije dobila saglasnost od federalnog Zavoda za zaštitu spomenika za bilo kakve radove na Spomen-parku Vraca, uključujući i paljenje vječnog plamena.

To je za Faktor kazao direktor Zavoda za zaštitu spomenika pri Ministarstvu kultre i sporta FBiH Ante Vujnović.

- Zavod za zaštitu spomenika nije imao upit/zahtjev od strane Vlade Kantona Sarajevo za paljenje vječne vatre na predmetnoj lokaciji – kazao je Vujnović.

Naglasio je da Vlada KS nije tražila njihovo mišljenje iako zakon nalaže konsultovanje sa Zavodom kada su u pitanju bilo kakvi radovi na nacionalnim spomenicima.

- Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine odlukom Komisije za nacionalne spomenike. Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije, utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu s Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Zakonska je obaveza bilo kojeg pravnog ili fizičkog lica u slučaju bilo kakvih vrsta radova na nacionalnom spomeniku ili u zoni zaštite tražiti od Zavoda mišljenje ili saglasnost – istakao je Vujnović, dodavši da je u proteklih nekoliko godima Zavod za zaštitu spomenika izdavao više pozitivnih mišljenja na radove tekućeg održavanja na navedenom spomeniku.

I iz Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS potvrdili su da Vlada nije konsultovala njihove stručnjake kada je u pitanju paljenje vječne vatre, iako zakon to nalaže.

Podsjećamo, na inicijativu predstavnika Vlade KS na Dan pobjede nad fašizmom, 9. maja, upaljen je plamen na Spomen-parku Vraca koji nije gorio od 1992. godine.