Zavod PIOFBiH: Borci nisu oštećeni novim Zakonom o PIO-u

objavljeno: 13.08.2018. u 12:19

Za svaku godinu provedenu u odbrani zemlje, računaju se dvije godine penzijskog staža prema novom Zakonu o PIO-u u FBiH, koji je stupio na snagu 1. marta ove godine.

To znači, primjera radi, ukoliko je neko proveo u vojsci tri i po godine, imat će sedam godina penzijskog staža, odnosno 0,5 bodova za svaku godinu, što je ukupno 3,5 boda. Nermina Vučković, savjetnica direktora Zavoda PIOFBiH u oblasti provođenja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, u razgovoru za Faktor kaže kako borci nisu novim Zakonom o PIO-u oštećeni.

Sa 13 godina staža osiguranja se može u penziju, ako postoji ratni staž

- Sada imate uvjet 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža za odlazak u penziju. To je isti uvjet koji je bio i u prethodnom zakonu. To znači da neko ko ima 13 godina staža osiguranja ili najčešće 12 i po godina osiguranja (plaćenog staža, radnog staža), može ići u penziju ako ima ratni staž, jer mu se ratni period priznaje u duplom trajanju. Znači, ako ima tri i po godine, odnosno tri godine i sedam mjeseci u vojsci, što je nekih sedam godina i četiri mjeseca - govori nam Vučković.

Dodaje kako je drugi uvjet za odlazak u penziju 40 godina penzijskog staža.

- To je situacija kada neko ima 32 i po godine plaćenog staža i ove tri i po ratne, odnosno, sedam i nešto, i to je nekih 40 godina penzijskog staža. S tim da je sada zakon dodao da taj čovjek mora imati 62 godine života. Znači, tu je razlika u odnosu na prošli zakon. Naime, prošli zakon je bio 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života. A sada je 40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života. Međutim, još imate na snazi Zakon o povoljnijem penzionisanju demobilisanih boraca gdje je potpuno drugačiji uvjet. Znači, od 65 godina života se smanjuje za onoliko, koliko je duplo bio u ratu. Takvi ljudi mogu već sa 57 godina, ili 57 i po u penziju pod uvjetom da imaju 20 godina penzijskog staža, opet gdje im se taj ratni staž računa u jednostrukom trajanju. Znači, ni u kom slučaju nisu oštećeni - govori Vučković.

Vojni staž se uračuna kod odlaska u penziju

S obzirom na to da ima boraca koji su prešli 40 godina života, imaju svega šest mjeseci staža osiguranja i bili u vojsci recimo tri i po godine, zatražili smo da nam pojasni kada takve osobe mogu iskoristiti ratni staž?

- Kada budu išle u penzij,u mogu iskoristiti vojni staž. Za svaku ratnu godinu mu je 0,5 bodova, što znači da oni dobijaju nekih 3,5 boda više od onih koji nisu bili učesnici u ratu, i to nije malo. Borci nisu oštećeni - kazala je Vučković.