Kako je saopćeno iz Općine Stari Grad, za stambeni objekat na lokalitetu Jekovac 2 izdato je odobrenje za građenje za radove izgradnje stambenog objekta na mjestu postojećeg koji je bio predviđen za rušenje. Na lokalitetu Jekovac broj 6 također je izdato odobrenje za građenje za radove izgradnje stambenog objekta na mjestu postojećeg predviđenog za rušenje. Za objekat koji se nalazi između objekata Jekovac 2 i Jekovac 6, izvedeni su radovi rekonstrukcije i nadziđivanja stambenog objekta bez pribavljenog pravosnažnog odobrenja za građenje.

- Iz izdatih odobrenja vidljivo je da je Služba za urbanizam odobrila izgradnju isključivo stambenih objekata, odnosno zamjenu postojećeg građevinskog fonda. Umjesto toga, investitor je na predmetnom lokalitetu sagradio objekat znatno većih gabarita, sa potkrovljem umjesto tavana, povećanom spratnošću i izmijenjenom namjenom. Svi ovi objekti su međusobno povezani fizičkom vezom te je umjesto tri, na predmetnom lokalitetu uspostavljen jedan objekat (prema nezvaničnim informacijama sa namjenom hotela/motela/prenoćišta) - navodi se u saopćenju.

FOTO: Općina Stari Grad

Nakon utvrđivanja odstupanja, urbanističko-građevinski inspektor je 05. novembra 2020. postavio žutu traku i obavijest sa pečatom o privremenom zatvaranju gradilišta. Nakon toga, 14. decembra 2020. godine inspektor je donio rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od pet dana od dana prijema poruši uspostavljenu fizičku vezu između objekata na adresama Jekovac 2, Jekovac 4 i Jekovac 6, krovnu konstrukciju i potkrovnu etažu sa nadzidom od 0,70 m, krovnu badžu i krovne prozore, kao i ulaznu partiju na istočnoj strani, novouspostavljenu unutrašnju dispoziciju objekta, te da objekte na adresama Jekovac 2 i Jekovac 6 , u arhitektonsko-oblikovnom smislu, namjeni i spratnosti vrati u skladu sa odobrenim pravomoćnim odobrenjima za građenje, a na adresi Jekovac 4 vrati u prvobitno stanje prije svih izvedenih radova.

- Kontrolnim pregledom 29. decembra 2020. godine urbanističko-građevinski inspektor je utvrdio da investitor nije postupio po predmetnom rješenju, te je donesen zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja sa novčanim kažnjavanjem. Izdati su prekršajni nalozi odgovornom licu u svojstvu pravnog lica u iznosu od 1.000 KM (jer nije postupio po rješenju urbanističko građevinskog inspektora) i 5.000 KM (jer su navedeni radovi izvedeni bez pravomoćnog odobrenja za građenje). Izvođač radova koji je morao izvoditi radove u skladu sa izdatim pravomoćnim odobrenjima, ali je odstupio od toga, kažnjen je prekršajnim nalogom u iznosu od 10.000 KM (u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS) - dodaje se.

Investitoru je Zaključkom od 29. decembra 2020. godine dat novi rok od pet dana od dana prijema zaključka da izvrši upravnu mjeru koja mu je rješenjem urbanističko-građevinskog inspektora od 14. decembra 2020.godine naložena. S obzirom na to, ističu iz Općine, da investitor i dalje nije postupio kako mu je naloženo to je osnov za donošenje još dva zaključka o prinudnom izvršenju sa novčanim kažnjavanjem, te osnov za donošenje prekršajnih naloga investitoru i nadzornom inžinjeru, te odgovornom licu u svojstvu pravnog lica.

- Općina Stari Grad Sarajevo će, putem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove, te nadležnih urbanističko-građevinskih inspektora i dalje djelovati u pravcu suzbijanja bespravne gradnje, a svaki investitor koji se ne bude ponašao u skladu sa izdatim odobrenjima i pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, snosit će posljedice za svoje radnje - saopćeno je.

FOTO: Općina Stari Grad