Zašto je Sud BiH odbio tužbu Doma zdravlja Kantona Sarajevo

objavljeno: 14.02.2018. u 17:36

Sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neutemeljenu tužbu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Agencija je navedenim Rješenjem zabranila JU Dom zdravlja KS-a da tokom privremene spriječenosti za rad pacijenata njihovim poslodavcima dostavlja podatke koji sadrže opis medicinskih dijagnoza, vrste, način i razdoblje pruženih medicinskih usluga.

Podnositelj prigovora obratio se Agenciji s prigovorom podnesenim protiv poslodavca i JU Dom zdravlja KS-a zbog obrade, pa time i zloupotrebe ličnih podataka o njegovom zdravstvenom stanju.

Poslodavac, podnositelj prigovora, tražio je od JU Dom zdravlja KS osobne podatke o svom zaposlenom radniku s ciljem procjene njegove sposobnosti za rad. Agencija je usvojila prigovor podnositelja, utvrdivši da je JU Dom zdravlja KS-a, kao kontrolor podataka, postupio po zahtjevu za dostavu ličnih podataka iako nije imao valjan pravni osnov te iako to nije bilo neophodno za reguliranje radnopravnog statusa.

Agencija je zaključila da je navedeno u suprotnosti s načelima pravičnosti i zakonitosti te načelom srazmjernosti obrade ličnih podataka, što je za posljedicu imalo nezakonitu obradu osobnih podataka.

Prema nalazu Suda, koji u potpunosti podržava zaključak Agencije u osporenom upravnom aktu "za procjenu radne sposobnosti zainteresirane osobe, u odnosu na radno mjesto, nadležna je posebna komisija shodno propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, dok je za procjenu zdravstvenog stanja u kontekstu privremene spriječenosti za rad, nadležan ljekar obiteljske medicine, koji u slučaju privremene spriječenosti za rad izdaje doznake koje su podložne provjeri u slučaju sumnje u njihovu valjanost, ali u posebnom postupku."

Agencija je pozvala zdrastvene ustanove i zdrastvene radnike da posvete dužnu pažnju ovom važnom pitanju. Kako proizlazi iz propisa u oblasti zdravstva, obaveza čuvanja profesionalne tajne postoji s ciljem zaštite pacijenta i njegovih prava na tajnost podataka o zdravstvenom stanju.

- Zdravstveni radnici moraju biti svjesni obaveze da čuvaju podatke o zdravstvenom stanju pacijenata kao profesionalnu tajnu. To je, prije svega, zakonska, a potom i etička obveza - istaknuto je iz Agencije.

Samo u izuzetnim slučajevima koji su propisani zakonom može se otkriti ova tajna. Dužnost čuvanja profesionalne tajne predstavlja vid ostvarivanja prava na ljudsko dostojanstvo i privatnost. Pacijent treba da je siguran da tajna, na čemu se zasniva međusobno povjerenje između osnovnu pretpostavku ljekarskog rada, saopćeno je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.