Prijedlog zakona o budžetu predložilo je Predsjedništvo BiH, kao zakonski predlagač, ali je istovremeno zadužilo Vijeće ministara BiH da pokrene proceduru povećanja najnižih plata za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH.

Vijeće ministara BiH je krajem marta utvrdilo Nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,87 milijardi KM što je za oko tri posto više u odnosu na prethodnu godinu. Za servisiranje vanjskog duga BiH budžetom je predviđeno gotovo 844 miliona KM, ili pet posto više nego 2020. godine.

Budžetom je predviđeno 21,7 miliona KM za borbu protiv pandemije, a Vijeće ministara BiH posebnim će odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.

Inače, državne institucije funkcioniraju na osnovu Odluke o privremenom finansiranju za treći kvartal ove godine koja je donesena jer ovogodišnji budžet još nije usvojen, a kojeg sada trebaju potvrditi oba doma Parlamentarne skupštine BiH da bi stupio na snagu.

Istovremeno, nije usvojen Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu. Za je glasalo 12, protiv je bilo 14, dok je sedam zastupnika bilo suzdržano.

Tokom rasprave o Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu zastupnik Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) Jasmin Emrić kazao je da je izvještaj pisan samo da zadovolji formu, te da su u njegovom uvodu navedeni pogrešni podaci koji se odnose na broj održanih sjednica i donesenih odluka.

Vijeće ministara, kako je ocijenila poslanica Naše stranke Mirjana Marinković-Lepić, nije ni na koji način odgovorilo niti na jednu krizu – ekonomsku, zdravstvenu ili migrantsku, dodajući da klub kojem pripada neće glasati za predloženi izvještaj.