Također, usvojen je njihov zaključak da Dom zaduži predsjedavajuću Borjanu Krišto (HDZ) da otkaže hitnu sjednicu Doma zakazanu za subotu, 27. februara.

Na toj sjednici trebala su biti razmatrane informacije Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv koronavirusa.

Poslanik Naše stranke Damir Arnaut je to predložio kao novu tačku dnevnog reda uime grupe poslanika u okviru koje je zatraženo i sazivanje hitne sjednice tog doma na kojoj bi direktori tih agencija dostavili tražene informacije u roku od tri dana.

Nisu usvojeni Arnautovi prijedlozi zaključaka među kojima je bilo da direktori pomenutih agencija prisustvuju hitnoj sjednici Doma u subotu i da svaki iz svoje nadležnosti predstave sveobuhvatnu informaciju o toma da li trenutni zakonski okvir omogućava direktnu nabavku vakcina protiv koronavirusa od Vijeća ministara, entitetskih ili kantonalnih vlada direktno od proizvođača.

Arnaut je u raspravi istakao da ako predložene izmjene zakona danas usvoji Predstavnički dom, gotovo sigurno se neće naći pred Domom naroda iduće sedmice jer je u ponedjeljak praznik i najranije mogu biti na tom domu 10. marta.