To je ishod današnje zastupničke rasprave obavljene nakon Informacije koju je zastupnicima prezentirao federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača o stepenu realizacije prvobitnih zaključaka, donesenih na tematskoj sjednici Predstavničkog doma održanoj 4. decembra prošle godine, također o stanju u ovoj i sličnim socijalnim ustanovama te o načinima za popravljanje materijalnih, zdravstvenih i drugih uvjeta u kojima borave štićenici.

Posebno iz Naše stranke i Demokratske fronte, zastupnici diskutanti su danas na osnovu Drljačine prezentacije zaključili da odgovorni ni za godinu dana nisu učinili gotovo ništa potpuno na realizaciji mnoštva tadašnjih naloženih mjera već su mnoga rješenja tek 'u futuru', pa je Sabina Ćudić u ime Naše stranke predložila nove zaključke.

Prvim od njih se traži upućivanje zahtjeva Tužilaštvu Kantona Sarajevo za pristup informacijama o stepenu realizacije istrage o stanju u Zavodu Pazarić i planiranim rokovima za eventualno podizanje optužnica; drugi zahtjev je da četiri nadležna ministarstva Zastupničkom domu dostave izvještaj o stručnim kapacitetima ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH; a treći da nadležna ministarstva uskoro dostave izvještaj o provođenju Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite.

Narednim zaključcima se od Ministarstva rada i socijalne politike traži da dostavi izvještaj o provedenim konkursnim procedurama u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u 2020. godini, kao i da Zastupničkom domu nadležni dostave informacija o stanju tokom pandemije te načinima zaštite štićenika i štićenica u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

Također je zaključcima zatraženo da se u cilju zaštite uposlenika i uposlenica javnih ustanova FBiH, izloženih diskriminaciji i mobingu zbog prijavljivanja nezakonitih radnji, a u skladu s Programom rada Zastupničkog doma Parlamenta FBiH za 2020. godinu, na narednoj sjednici, kao tačka dnevnog reda uvrsti nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača.

Današnja sjednica Zastupničkog doma je završena.