Najavljena je i mogućnost nastavka narednog dana, 28. septembra, prema obavijesti koju je zastupnicima uputila predsjedavajuća Mirjana Marinković Lepić.

U predloženom  dnevnom redu je više zakona, od kojih su neki upućeni po hitnoj ili skraćenoj proceduri.

Jedan od takvih je Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Predložen je iz Federalne vlade radi potrebnog eliminisanja nejednakosti nastalih uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine.

Ukratko, taj dio vojnih penzionera bio je diskriminisan i primao manju penziju, ali će ova nepravda biti otklonjena ukoliko Parlament odobri novopredloženi zakon, najavljeno je.

Jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

- Donošenje ovog zakona predloženo je po skraćenoj proceduri radi produženja roka kojim se propisuje važenje i korišćenje certifikata kao platežnog sredstva za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo - navela je Vada kao predlagač.

Federalno ministarstvo pravde uradilo je ciljane izmjene Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem implementacije principa na koje je ukazao 2015. godine Evropski sud za ljudska prava u predmetu 'Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine', pa će s tim u vezi, na ovoj sjednici Zastupničkog doma biti razmatran i predloženi zakon o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona.

Iz navedene presude Evropskog suda proizilazi da u Bosni i Hercegovini postoji strukturalni problem u pogledu postupanja sa osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i kojE se smještaju u ustanove socijalne zaštite, a bez primjene standarda kontrole koje zahtijeva Evropska konvencija o ljudskim pravima. 

Značajnija novina u novopredloženom zakonu  isključuje mogućnost potpunog lišenja poslovne sposobnosti u oblastima pravne zaŠtite osobi s umanjenim sposobnostima i ostavlja samo mogućnost ograničenja poslovne sposobnosti.

Jedna od mnogih drugih tema Zastupničkog doma najavljenih za ovu sjednicu odnosi se na Prijedlog strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine u periodu 2022 - 2027. godina.

Sudeći po tom dokumentu, period do 2027. obilježit će novu fazu razvoja turizma čvrsto utemeljenog na principima održivosti kojima se promovira odgovoran i sveobuhvatan razvoj.