Tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH počela je danas u Sarajevu.

Na ovoj sjednici, koja je sazvana na inicijativu zastupnika Hamdije Abdića i Albina Muslića, a koju su potom podržali svi zastupnici koji dolaze iz Unsko-sanskog kantona bez obzira na stranačku pripadnost, bit će raspravljano o humanitarno-sigurnosnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, u vezi s migrantskom krizom.

Nakon tematske, planirano je održavanje dvije vanredne sjednice, koje su sazvane na zahtjev klubova zastupnika DF-GS i SDA.

Na prvoj će biti razmatran Prijedlog Rezolucije Zastupničkog doma povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i  Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, dok je tema druge usložnjavanje sigurnosne situacije u oblasti unutrašnje sigurnosti, a u vezi sa aktivnostima na uspostavi rezervnog policijskog sastava entiteta RS.

Na početku tematske sjednice mandate su preuzeli i zakletve položili Jasminka Ibrišimović, koja je zamijenila Mirzu Ganića nakon što je izabran za premijera ZDK, te  Amor Mašović, koji je u ovom domu naslijedio Asima Sarajlića, koji je izabran u Dom naroda državnog Parlamenta.

Novina kada se radi o zasjedanjima Zastupničkog doma je što će sjednice biti prenošene uživo na internet stranici Parlamenta FBiH.