Od neophodnih 50, za program je glasalo 47 zastupnika, 16 je bilo protiv, a 12 uzdržano. Obrazlažući prije glasanja program zastupnicima, federalni premijer Fadil Novalić je kazao da je rađen na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, pri čemu su, između ostalog, definirani nosioci aktivnosti, rokovi i očekivani rezultati.

Program rada, po Novalićevim riječima, bio je usmjeren na jačanje svih segmenata života u FBiH, kao i na jačanje otpornosti zdravstvenog sektora u uvjetima pandemije.

- Izaži ćemo iz ovog sivila - poručio je premijer građanima Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je zastupnicima obrazložio prijedlog programa rada Vlade, a protivnici tog dokumenta su obrazlagali da neće glasati "za" jer, po njihovom mišljenju, to nije bio program kakav bi efikasno odgovorio na aktuelne probleme u FBiH.

Pored toga, nije usvojen ni izvještaj o radu Vlade FBiH za 2020. godinu. Za ova dokument je glasalo svega39 zastupnika od ukupno 98.