Završena je vanredna sjednica Zastupničkog doma u Sarajevu na kojoj je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi. Također je data saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu.

Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija za kruti otpad.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica u vrijednosti od 10 miliona KM.

Donesena je Odluka o zaduženju po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

Tokom čitanja ove odluke predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH Mirsad Zaimović je kazao da će pokušati pročitati na njemačkom jeziku, što je izazvalo smijeh zastupnika. Na to je Zaimović prokomentirao da je uspio i šaljivo dodao da bi mu na čitanju pozavidjeli i Nijemci.

Po završetku sjednice, data je pauza do 13 sati, a onda počinje redovna sjednica Zastupničkog doma FBiH na čijem dnevnom redu bi trebalo da se nađu prijedlog budžeta FBiH za 2020. godinu, kao i zakon o doprinosima.