Zastupnici nisu usvojili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije na amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koje je predložio Klub zastupnika Socijaldemokratske partije (SDP), a ko koji je u stvari "aprilski paket" i kojima bi, između ostaloga, bila ojačana uloga parlamenta te bi se uvela funkcija predsjednika i premijera BiH.

Nakon takvog glasanja zadužena je nadležna komisija da izradi novo mišljenje na amandmane.

Nije prihvaćeno drugo negativno mišljenje Komisije za izmjene Zakona o zaštiti potrošača u BiH čiji su predlagači poslanice HDZ-a Borjana Krišto i Darijana Filipović, Alma Čolo (SDA), Nada Mladina (SDP) i Edita Đapo (SBB) čime je obustavljen zakonodavni postupak.

Prihvaćen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godine kao i izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 74 bh. institucije za prošlu godinu.

Također Zastupnici su prihvatili i izvještaje o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH i o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti, a nije bilo entitetske podrške iz Republike Srpske za Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za prošlu godinu.

Nije bilo dovoljno podrške iz Republike Srpske ni na nekoliko zastupničkih inicijativa od kojih se neke tiču prava na izučavanje nacionalne grupe predmeta, izmjena Zakona o državljanstvu i obilježavanju 23. augusta kao "Evropskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima".

Usvojena je inicijativa zastupnika Partije demokratskog progresa (PDP) Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Predstavnički dom obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Namjera je da se tom izmjenom smanji stopa poreza na dodatu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na pet posto. Stopa PDV-a od pet posto u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju primjenjivala bi se do 31. decembra 2022. godine.

Nije bilo entitetske većine za podršku inicijativi kojom se traži priprema Prijedloga zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, ali je usvojena inicijativa kojom se traži ažurirana informaciju o stanju u BiH o pitanju pandemije koronavirusa, a obje je predložio dopredsjedavajući Doma Denis Zvizdić (SDA).

Podržana je i njegova inicijativa kojom se traži od Vijeća ministara da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH kako bi se izvršila harmonizacija tog propisa s novom regulativom Evropske unije, te kako bi se ova oblast u smislu međunarodnog prometa i nabavke lijekova i medicinskih sredstava uskladila s postojećom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa.

Prihvaćena je i Zvizdićeva inicijativa kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru lex specialis Prijedlog zakona o sprječavanju nezakonitog govora mržnje na internetu.

Nisu usvojene njegove inicijative, jer nije bilo entitetske podrške, za pripremanje Prijedloga okvirnog zakona o zaštiti okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa BiH te Prijedloga okvirnog zakona o Prostornom planu BiH za period od 2020. do 2040. godine kao i za pripremanje Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH kako bi se popis mogao obaviti najkasnije do 2023. godine.

Davanjem saglasnosti na ratifikaciju nekoliko međunarodnih ugovora završena je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.