Usvojeni su zaključci zastupnice Segmedine Srne-Bajramović kojima se:

- obavezuje Zavod zdravstvenog osiguranja KS da sve podatke iz BIS-a (Bolnički informacioni sistem), a naročito broj hospitaliziranih bolesnika na svakoj klinici, broj pregleda, broj laboratorijskih nalaza učini dostupnim javnosti, kako bi svaki građanin imao uvid u stanje kapaciteta svih javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu;

- da odmah sve podatke objavi na svojoj web stranici i na dnevnoj bazi ih ažurira;

- da ukoliko je neki od podataka povjerljiv posebno ih dostavi svakom zastupniku Skupštine Kantona Sarajevo;

- kao i da se odmah pristupi realizaciji gore pomenutih zaključaka, te Skupštinu izvijesti o učinjenom u roku od 7 dana;

- da shodno članu 21. važećeg Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu izvrši kontrolu izvršenja SVIH obaveza koje je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu preuzeo pomenutim ugovorom;

- te da shodno Ugovoru o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu utvrdi da li je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu izvršavao u 2020. godini sve obaveze pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima Zavoda, kao i da izvrši korekciju utvrđene naknade, ukoliko je potrebno.

Njenim zaključcima, a koji su usvojeni, obavezuje se i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS da u okviru svojih nadležnosti utvrdi zakonitost postupanja Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu po pitanju pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima Zavoda i namjensku dodjelu i trošenje sredstava predviđenih za te svrhe.

Ovim zaključcima je obavezan i Zavod zdravstvenog osiguranja da o poduzetim koracima i utvrđenom stanju obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo u roku od mjesec dana.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila i zaključke zastupnika Igora Stojanovića kojima se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo da formira Krizni štab Ministarstva zdravstva KS koji će biti imenovan isključivo od sedam članova i to obavezno od:

- jednog epidemiologa koji će biti na čelu Kriznog štaba, infektologa, genetičara i pulmologa, te ostala tri člana;

- da zajedno sa resornim ministarstvom hitno iskoriste sve postojeće kapacitete u vlasništvu Kantona Sarajevo, kako bi se proširili kapaciteti testiranja u interesu građana KS;

- da organizuje veći broj drive-in punktova sa kojih će uzorci direktno ići u ranije dogovorene laboratorije;

- da hitno odobri prijem dodatnog medicinskog osoblja;

- da odobri uključivanje i privatnog zdravstvenog sektora po potrebi i po potrebnim profilima u borbi protiv pandemije koronavirusa;

- da centralizira rezultate testiranja na Kantonu Sarajevo i njihovu objavu medijima daje isključivo preko ovlaštenog predstavnika Kriznog štaba;

- da izvrši hitnu nabavku dovoljnih količina Dexamethason ampula;

- da izvrši hitnu nabavku dodatnih testova na COVID-19;

- da izvrši interventni uvoz dovoljnog broja vakcina neophodnih za promptnu imunizaciju rizičnih grupa protiv sezonske gripe;

- da izvrši provjeru stanja medikamenata u apotekama;

- da poduzme hitne mjere za zaštitu zdravstvenog osoblja – nabavka zaštitne opreme, reduciranje hladnog programa-hitni program, smanjiti prijeme na hospitalizaciju, obustaviti kontrolne preglede kod bolesnika koji su dobrog općeg stanja, organizirati naručivanje na preglede po terminima;

- da u saradnji sa menadžmentima organizuje rad zdravstvenih ustanova tako da naprave smjene, da bi u slučaju oboljenja nekog od ljekara/sestara, bilo manje kontaktnih izolacija (uvesti smjenski rad);

- da pojača kontrolu broja putnika u javnom prijevozu;

- da obaveže KJKP Toplane Sarajevo, kao i druge isporučioce toplotne energije na vršenje kontinuiranog grijanja stanova svaki dan, bez obzira na pravilo +12ºC, jer je starija populacija sklona lakim prehladama, zbog čega bi se njihovim eventualnim oboljevanjem mogla dodatno usložniti zdravstvena situacija;

- da redovno vrši analizu epidemiološke situacije u okviru obrazovnog sistema te u skladu sa rezultatima donosi odluke o redovnoj realizaciji nastave u interesu djece;

- kao i da se Vlada KS obavezuje da jednom mjesečno izvještava Skupštinu KS o realizaciji akcionog plana.

Na sjednici je usvojen i prijedlog zastupnika Elmedina Konakovića u kojem se navodi da će Skupština Kantona Sarajevo formirati komisiju koja ce obići sve zdravstvene ustanove koje finansira KS, kako bi na terenu utvrdila stvarno stanje i o tome izvijestila Skupštinu Kantona Sarajevo u roku od sedam dana.

Komisiju čine: Jasmina Biščević-Tokić, Elmedin Konaković, Sead Milavica, Amra Junuzović – Kaljić, Zvonko Marić, Igor Stojanović i Neira Dizdarević.

Prihvaćen je i prijedlog zastupnika Konakovića da Skupština zatraži hitno informaciju o broju pacijenata koji su hospitalizirani na KCUS-u, i to od Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo KS. Izvještaje trebaju dostaviti na osnovu statističkih listića ili druge metode kojom se utvrđuje broj pacijenata na KCUS-u. Informacije dostaviti za mjesece oktobar i novembar, a rok za njihovu dostavu tri dana.

Sjednica Skupštine je nakon usvajanja povih zaključaka prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno informisana, saopćeno je iz Press službe KS.