Najviše će biti izdvojeno za zaposlene u zdravstvu, ukupno 12,5 miliona KM do kraja godine, javne službe 2,5 miliona, osnovno i srednje obrazovanje 17,4 miliona, kultura 650.000 KM, visoko obrazovanje i studentski standard 2,9 miliona, zaposlene u organima uprave 3,9 miliona KM, MUP-a RS 6,3 miliona KM i pravosuđe 1,3 miliona KM.

- Kako će se kretati prihodi u narednom periodu, moguće je i još povećanja na određenim stavkama. Očekujemo da rebalans budžeta bude ostvaren do kraja godine i da se, sve što se predlaže, realno i ostvari i izađe prema stanovništvu - izjavila je Vidović.

Nakon uvodne riječi ministrice Vidović, niko od zastupnika u NSRS-u se nije javio za raspravu, a trećina od ukupno 83 zastupnika je najavila odsustvo sa današnjeg zasjedanja.