Zastupnik Mahir Dević traži da se obustavi isplata sredstava zastupnicima nakon istupanja iz stranaka na njihove privatne račune, te da se na službena vozila postave GPS uređaji za praćenje kretanja vozila.

- Pokrećem inicijativu prema Komisiji za izbor i imenovanja da se prekine nezakonita isplata sredstva na privatne račune samostalnih zastupnika koji su formirali parlamentane grupe nakon što su zastupnici istupili iz stranaka. Komisija je dužna da naloži novoformiranim grupama da otvore račune za rad i stvaranje uvjeta za njihovo parlamentarno djelovanje. Također su dužni imenovati predstavnika kao nalogodavca za utrošak sredstava i jednom godišnje dostaviti izvještaj o utrošku sredstava Komisiji za izbor i imenovanja i CIK-u. Tražim da se o navedenoj inicijativi izjasni Skupština KS - kazao je Dević.

Istakao je da drugu inicijativ upućuje Vladi KS, nadležnim ministarstvima, te da iziskuje određena sredstva.

- Upućujem inicijativu da se na sva službena vozila Vlade i Skupštine ugradi GPS sistem za kretanje vozila i da se, putem upravnih i nadzornih odbora i javnih ustanova, te svih institucija kojima je nadležna Skupština KS, izradi registar službenh automobila i napravi pravilnik o načinu korištenja vozila – kazao je Dević, dodajući kako je razlog za pokretanje inicijative činjenica da se najveći broj  automobila iskorištava u privatne svrhe i tako se stvaraju troškovi u budžetu.

VEZANI TEKST - Suzu da pustiš: Koji zastupnici su u "golubarniku", koji u kancelariji s fikusom, ko pravi "pidžama parti"

Dević je kazao da se treba napraviti dokument putem kojeg će se "u potpunosti stati u kraj upotrebi automobila u političke i privatne svrhe".

Zastupnik Damir Marjanović kazao je da podržava inicijativu zastupnika Devića kao i da je treba dodatno proširiti, te da se sredstva, umjesto da se uplaćuju strankama i samostalnim zastupnicima, usmjere za nauku ili porodilje. Marjanović je kazao da je za to da se sredstva koja se uplaćuju ili smanje ili u potpunosti ukinu a ti iznosi usmjere tamo gdje su potrebniji.

Zastupnica Admela Hodžić tražila je da se narednim rebalansom budžeta iz budžeta KS izdvoji milion maraka za subvencioniranje stambenog pitanja mladih, kako bi dobijali po 10.000 maraka kako je to bila praksa prethodnih godina.

- Da se omogući da subvenciju dobiju mladi koji su stanove kupili od 1. januara 2020. godine te ga platili više od 100 hiljada KM, a koji nisu mogli dobiti subvenciju prošle godine – kazala je Hodžić.

Pitala je i zašto se kasni sa dostavom ogrijeva boračkoj populaciji, ko ostvaruje pravo na tu vrstu pomoći, te zašto se tenderi za nabavku ogrijeva stalno obaraju pa ponovo raspisuju, kao i to da li ogrijev dobijaju i borci koji koriste druge energente za zagrijavanje.

VEZANI TEKST - Skupština KS: Koliko su novčano na dobitku zastupnici koji napuste stranku?

Senad Hasanović je pitao zašto se smjenjuju direktori kantonalnih ustanova i institucija na osnovu nalaza inspekcija, te da se takvim načinom rada u drugi plan stavlja podnošenje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju direktora preduzeća i ustanova.

Neira Dizdarević je kazala kako se sve veći broj građana žali da se uposleni u domovima zdravlja i ambulantama ne javljaju, te je zatražila odgovor zašto je to tako, te je upitala zašto ljekari propisuju lijekove do kojih se na našem tržištu ne može doći. 

- Kako da građani dođu do lijeka Favira kada se on ne može nabaviti - pitala je Dizdarević.

Zastupnik u Skupštini KS Haris Zahiragić zatražio da se dodijeli stan beskućniku Ramizu Dediću na korištenje.

- Dedić je beskućnik već duži vremenski period za koji je na neki način postao legenda Sarajeva. Da mu se osigura i dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri a kako bi mogao ostati u neposrednom konatku sa brojnim građanima koji ga pomažu- naveo je Zahiragić u inicijativi.

Također, Zahiragić je uputio inicijativu da se na Univerzitet u Sarajevu primaju asistenti Zlatne značke a koji ispunjavaju uslove i iskažu želju da tu rade.