Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo bit će razmatrane sutra na sjednici kantonalne skupštine.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica ocijenio je u izjavi Feni da izmjene predstavljaju "civilizacijski iskorak" te da će značajno unaprediti organizaciju i djelovanje MUP-a KS i Uprave policije, a posebno kada je u pitanju vraćanje struke i integriteta u policijske redove.

- Uzimajući u obzir izvještaje Tužilaštva KS izvršena je analiza uposlenih u Upravi policije MUP-a KS kojom prilikom je utvrđeno da dvije trećine policijskih službenika nemaju adekvatnu stručnu spremu shodno radnom mjestu, a od rada policije direktno ovisi kvalitetan rad tužilaštava i sudova - kazao je Katica.

Također, naveo je da će zakonom depolitizirati rad u policiji u smislu da policijski komesar prema novim uslovima neće moći biti neko ko je, kako je rekao, ikada bio član političke stranke ili je djelovao u političkom smislu.

Isti uvjeti, naglasio je, vrijede i za članove Policijskog odbora, Nezavisnog odbor i Odbora za žalbe javnosti.

Katica ističe da se u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima KS utvrđuje i sigurnost pozicija načelnika i inspektora u Jedinici za profesionalne standarde jer je predviđeno da više neće postojati mogućnost da zbog određenih radnji koje poduzimaju u okviru svojih službenih zadataka trpe posljedice, odnosno da ih policijski komesar može premjestiti na drugo radno mjesto.

- Time se osigurava potpuna efikasnost i integritet postupka unutrašnjih istraga u Upravi policije MUP-a KS - zaključio je ministar Katica.

Zastupnici će razmatrati i Izvještaj o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova KS za prodaju motornih vozila javnom licitacijom, kao i Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih također će razmatrati na ovoj sjednici.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu.